Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Erotische massage / K. R. Stubbs.

  Erotische massage / K. R. Stubbs.

   15/6/19. In Erotische massage leert de lezer stap voor stap zich de tantrische massage eigen te maken. Met meer dan 100 instructieve erotische tekeningen reikt dit boek diverse tantrische massagevormen aan. Het gevoel voorsensualiteit, erotiek en vooral intimiteit wordt erdoor versterkt. De gedetailleerde illustraties en eenvoudige, maar zeer duidelijke teksten maken het voor een ieder mogelijk deze oude tantrische massagetechnieken snel aan te leren.

 • Historische Blunders / S. Weir.

  Historische Blunders / S. Weir.

   15/6/19. Historische blunders is een excentrieke, verhelderende kroniek over de mensen achter 's werelds gruwelijkste, meest jammerlijke beslissingen en de redeneringen die erachter zaten.

 • Jewellery through 7000 years

  Jewellery through 7000 years

   15/6/19. Book depicts a history of jewelry from 5000 B.C. in the Middle East, the Mediterranean, Egypt, Europe and Western Asia, Phoenician, Greek, Etruscan and Persian lands, Torcs in Celtic europe, China, India, Korea, Japan, etc. to the present.

 • Het wonder van Frieswijck / T. Beckman.

  Het wonder van Frieswijck / T. Beckman.

   15/6/19. Kampen, 1470. Als Tieske, de hond van Alijt Kuinretorf, de zoon van schepen Van den Vene in zijn arm bijt, wordt de hond door de schepenbank voor straf op bedevaart gestuurd. Tieske moet naar een heilige boom in het Oversticht en Alijt zal hem begeleiden.Alijts vader vindt zijn dochter echter te jong om alleen op reis te gaan en daarom vraagt hij een Portugese koopman, die dezelfde kant op moet, om zijn dochter onder zijn hoede te nemen.De koopman is niet alleen; hij heeft Danga bij zich, een negerslaafje aan een ketting. De meeste mensen hebben nog nooit iemand meteen donkere huid gezien en denken dat hij de duivel zelf is. Maar Alijt is niet bang voor hemen ze sluit vriendschap met Danga.Als het gezelschap na een lange reis aankomt in Frieswijck, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Op het moment dat iedereen geknield bij de heilige boom zit, valt plotseling Danga's ketting af. Een wonder? Alijt weet er meer van, maar zwijgt. Het belangrijkste is dat Danga weer vrij is.

 • Gekaapt!/ T. Beckman

  Gekaapt!/ T. Beckman

   14/6/19.Gerlof, 15 jaar oud, zoon van een rijke koopman, gaat voor het eerst mee op handelsreis om de havens en markten van het Hanzeverbond te leren kennen. Midden op zee wordt het schip gekaapt door een beruchte piratenbende. Vanaf ca. 11 jaar.

 • Zomer / J. P. Thijsse

  Zomer / J. P. Thijsse

    14/6/19. Nadruk uit 1909 met inplakplaatjes.

 • Lente/ J. P. Thijsse

  Lente/ J. P. Thijsse

    14/6/19. Nadruk uit 1909 met inplakplaatjes.

 • Herfst / J. P. Thijsse

  Herfst / J. P. Thijsse

   14/6/19. Nadruk uit 1909 met inplakplaatjes.

 • Briefwisseling 1 / J. Huizinga

  Briefwisseling 1 / J. Huizinga

  13/6/19.  Het eerste deel van deze lang verwachte correspondentie omvat 569 brieven, over uiterst diverse onderwerpen, zeer verschillend in belang en uiteenlopend van lengte. In de betreffende periode vallen studie en promotie van Huizinga, zijn loopbaan als leraar te Haarlem, benoeming tot hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis te Groningen (1905) en vervolgens in algemene geschiedenis te Leiden (1914). Zijn meest beroemd geworden historische werken, verschenen in dat tijdperk: 'Herfsttij der middeleeuwen' (1919) en 'Erasmus' (1924). Ofschoon de achterhaalde correspondentie grote hiaten vertoont, was de redactie toch nog gedwongen keuzes te maken: strikt wetenschappelijke kwesties genoten daarbij geen voorrang. Er komt een opvallend grote hoeveelheid brieven voor van veelzijdig begaafde kunstenaars: André Jolles, Henriëtte en Richard Roland Holst, Jan Veth. Met deze correspondentie, die alle liefhebbers van Huizinga's werk zal interesseren, kan ook een nog steeds ontbrekende biografie van Huizinga naderbij komen.(Biblion recensie, P.A.M. Geurts.)

 • Oud en nieuw. / Gedenkboek van de Helderse kweekschool

  Oud en nieuw. / Gedenkboek van de Helderse kweekschool

   13/6/19. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kweekschoolgebouw.

 • Eerst zien / W. Schuwirth.

  Eerst zien / W. Schuwirth.

   13/6/19. Het is jammer dat Rudolf Steiner alleen maar bekend staat als de grote man van een kleine kring. Zijn visies zijn verrassend genoeg om een groter publiek te kunnen interesseren. Visies op de compositie van de mens, schepping en evolutie, de herkomst van ziekten, de macht van het kwaad in deze eeuw, onrecht en vereffening, schuld en vergeving, menselijke verbondenheid door de dood heen. Maar antroposofen houden al die inzichten wat voor zichzelf. Daarbij is het werk van Steiner omvangrijk en moeilijk toegankelijk. Christus neemt voor Steiner een centrale plaats in. Maar in Nederland heeft geen theoloog zijn werk grondig onderzocht. Met dit boek voorziet Wim Schuwirth in een duidelijke lacune. Op een verrassende manier stelt hij visies van Steiner naast traditionele en hedendaagse christelijke opvattingen en ook naast gnostische en Indische zienswijzen.

 • Feng Shui de basisprincipes / L. Too.

  Feng Shui de basisprincipes / L. Too.

   13/6/19. Lillian Too is de schrijfster van het succesvolle boek Feng Shui, waarin zij op overzichtelijke wijze de principes van deze oude Chinese wijsheid introduceert. Haar uitleg van de kleurrijke symboliek en het belang van chi, de energie die je leven positief of negatief kan beïnvloeden, is helder. Ze toont op eenvoudige wijze hoe toepassing van Feng Shui kan leiden tot een gelukkiger en gezondere woon- en werkomgeving.

 • Feng Shui in het dagelijks leven / L. Too

  Feng Shui in het dagelijks leven / L. Too

   13/6/19. Lillian Too is de schrijfster van het succesvolle boek Feng Shui, waarin zij op overzichtelijke wijze de principes van deze oude Chinese wijsheid introduceert. Haar uitleg van de kleurrijke symboliek en het belang van chi, de energie die je leven positief of negatief kan beïnvloeden, is helder. Ze toont op eenvoudige wijze hoe toepassing van Feng Shui kan leiden tot een gelukkiger en gezondere woon- en werkomgeving. In haar tweede boek, Uw persoonlijke Feng Shui, laat Lillian Too zien dat ieder mens ook zijn persoonlijke chi heeft. Met behulp van Pa Kua- en Lo Shu-formules wordt het mogelijk je eigen chi optimaal af te stemmen op die van je omgeving.

 • Hitler Hoogmoed 1889-1936 / I. Kershaw

  Hitler Hoogmoed 1889-1936 / I. Kershaw

   12/6/19. Hoe kon een zo onbeduidende persoonlijkheid het Duitse volk zo volkomen in zijn greep krijgen? Ian Kershaw onderzoekt in dit eerste deel van zijn Hitlerbiografie Hitlers persoonlijke achtergronden en weet daarbij hardnekkige mythen te ontmaskeren. Hitler kreeg de macht door nationale en internationale tegenspelers in de schoot geworpen en de door de Eerste Wereldoorlog getraumatiseerde Duitse samenleving klampte zich aan Hitler vast als 'redder des vaderlands'.

 • Lineart 2004.

  Lineart 2004.

   12/6/19. Boek vol met kleuren foto s.

 • The Healing Wisdom of Africa / M. P. Some.

  The Healing Wisdom of Africa / M. P. Some.

   11/6/19. The author relates the spiritual traditions and wisdom of his people, a West African tribe known for its healing powers, and shows readers how to use them to discover their own purpose and connect with their communities. Reprint.

 • De Teloorgang Van De Westerse Cultuur / J. Carroll

  De Teloorgang Van De Westerse Cultuur / J. Carroll

   11/6/19. In dit boek onderzoekt Carroll de spirituele geschiedenis van het moderne Westen. Hij lijkt Nietzsche, Shakespeare, Donatello, Bach en Luther, ervan uitgaande dat deze werken de diepste kern van hun tijd weerspiegelen. Zo brengt hij op bijzondere manier de tijdgeest van verschillende perioden in kaart. Waar hebben we gewonnen en waar verloren? Waar is het misgegaan? En niet te vergeten: hoe kunnen we opnieuw beginnen?

 • Leven zonder middelpunt / J. Foster

  Leven zonder middelpunt / J. Foster

   11/6/19. Jeff Foster (1980) studeerde in 2001 af in de astrofyisica aan de universiteit van Cambridge. Kort daarna werd hij gegrepen door het idee van 'spirituele verlichting' wat uitmondde in een zoektocht langs allerlei leraren en goeroe's. Zijn zoektocht hield in een keer op toen hij ontdekte dat Eenheid alles is wat er is. In Eenheid ontstaat de droom dat jij een 'persoon' bent, afgescheiden van alles en iedereen. Dit boek bevat een aantal dialogen opgetekend tijdens bijeenkomsten, en diverse persoonlijke, bijna poëtische beschouwingen over het ontwaken uit de droom van afgescheiden zijn. 'Spiritueel ontwaken is niet iets ingewikkelds.

 • De sublieme historische ervaring / F. Ankersmit

  De sublieme historische ervaring / F. Ankersmit

   10/6/19. De sublieme historische ervaring' is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen. In 'De sublieme historische ervaring' bekritiseert Ankersmit de theoretische benaderingen in de filosofie en de geschiedschrijving van de afgelopen eeuw, die geen ruimte hebben gelaten voor de ervaring. Hij koppelt vervolgens Huizinga's idee van de historische sensatie aan het besef van de verloren tijd, en tilt beide op naar de sublieme historische ervaring.

 • The Freer Gallery of Art II: Japan / P. Harold.

  The Freer Gallery of Art II: Japan / P. Harold.

   7/6/19. The Freer Gallery of Art stands on the Mall in Washington, DC as a monument to the ideals of Mr. Charles Freer. These collections of Asian art are recongnized as a setting of standard of excellence.

 • De wereld van biografie en autobiografie.

  De wereld van biografie en autobiografie.

   7/6/19. Catalogus van Privé-domein en Open Domein.

 • 50 jaar Bejaardencentrum St Jozefpark Blokker /G. van der Neut & A. Brouwer.

  50 jaar Bejaardencentrum St Jozefpark Blokker /G. van der Neut & A. Brouwer.

   7/6/19. Geschiedenis van het bejaardencentrum St Jozepark met vele krantenknipsels over dit gebouw en haar bewoners. Met foto s in zwart/wit.

 • Wat zegt de crisis over onze moraal ? / E. de Jong

  Wat zegt de crisis over onze moraal ? / E. de Jong

   7/6/19. Het beleid van China en Amerika leidt tot te veel geld in de economie. Dit wordt uitgeleend aan klanten die niet kredietwaardig waren.

 • Macht en wetenschap / R. Hoekstra.

  Macht en wetenschap / R. Hoekstra.

   6/6/19. Macht en wetenschap gaat na in hoeverre macht, in de vorm van sociale en financiele druk , de resultaten van onderzoek beïnvloed.

 • Run Rabbit Run./ M. Kierhan

  Run Rabbit Run./ M. Kierhan

   6/6/19. Kunstwerken gebaseerd op de 2e W.O.

 • People of the Totem / N. Bancroft-Hunt & W. Forman

  People of the Totem / N. Bancroft-Hunt & W. Forman

   6/6/19. The way of life, artifacts, and beliefs of the native peoples of the northwest North American coasts are profiled here. With numerous full color photos.

 • In de ban van de dijk / J. J. Schilstra.

  In de ban van de dijk / J. J. Schilstra.

   5/6/19. Fraai historisch overzicht van de West-Friese omringdijk.

 • Rechtvaardigheid in de arbeidsrelatie / I. Asscher-Vonk

  Rechtvaardigheid in de arbeidsrelatie / I. Asscher-Vonk

   5/6/19.In onze grenzeloze wereld, waarin onze daden gevolgen hebben voor mensen ver weg en voor generaties na ons, eist rechtvaardigheid dat we rekening houden met belangen ook buiten onze grenzen van contract, tijd en plaats. Voor rechtvaardigheid nu moeten we ook kijken naar gedrag tegenover anderen, en tegenover toekomstige generaties. Dat zijn belangen die gediend worden met maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar werkgever en werknemer beide aan bijdragen. Belangen die als rechten en plichten van werkgever en werknemer binnen de arbeidsrelatie erkend moeten worden. Want wat binnen de arbeidsrelatie gebeurt, raakt per definitie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Annalen van het Thijmgenootschap Rechtvaardigheid in de arbeidsrelatie.

 • Gekneusd Vertrouwen, Vaste Hoop / G. Danneels

  Gekneusd Vertrouwen, Vaste Hoop / G. Danneels

   5/6/19. Mogen we nog hopen en vertrouwen? Het lijkt wel dat ze beide uit onze tijd zijn geëmigreerd naar een herbergzamer oorden. Je kan amper een straat aflopen of achter een deur van een van de huizen woont iemand die het met hopen en vertrouwen moeilijk heeft. Er hangt een soort existentiële angst in de lucht. De redenen lijken voor de hand te liggen: er is elke dag wel minstens één krantenkop die je de moed ontneemt: terrorisme en oorlogsgeweld, genocide, weer zoveel banen op de tocht, Sars en andere nieuwe ziektekiemen. En dan zovele gezinnen die het niet meer zien zitten vanwege de stress en de prestatiecultuur. Als er nog hoop is, lijkt ze wel 'het kleine zusje'(CH.Péguy) dat groeiproblemen heeft. De vraag blijft echter overeind of alles wat daarnet werd opgesomd, wel de laatste reden is van die crisis van de hoop en het vertrouwen.

 • Stadsgezichten / G. A. M. Beekelaar.

  Stadsgezichten / G. A. M. Beekelaar.

   5/6/19. Leiden en Leuven, Antwerpen en Amsterdam, Rotterdam en Ieper, Rijsel (Lille) en Deventer, 's Hertogenbosch en Gent - tien steden met een geschiedenis waarvan de betekenis zich tot ver buiten de grenzen van louter lokale uitstrekt.Het honderdjarige Thijmgenootschap organiseerde cultuurhistorische programma's in deze tien steden. Deze Stadsgezichten bevatten een verslag van alle tien programma's en een selectie van de voordrachten in de Nederlandse steden.