Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Dreamscape 2 / M. Salome

  Dreamscape 2 / M. Salome

   18/10/19. A variety of 43 internationally known artists in the genre Magic Realism is showing their own especially, selected work. Among those are Michael Parkes, David M Bowers, Steven Kenny, Micha Lobi, Michael Hiep, Andre Martins de Barros, Claus Brusen, Michael Maschka, Oliver Zapelli, Ole Ahlberg, Gil Bruvel and many others.

 • De Nehru's & De Gandhi's / Tarig Ali.

  De Nehru's & De Gandhi's / Tarig Ali.

   18/10/19. De geschiedenis van India loopt voor een groot deel parallel aan de geschiedenis van de familie Nehru-Gandi.

 • De tuinbaas en zijn buitenplaats / G. A. M. Offenberg

  De tuinbaas en zijn buitenplaats / G. A. M. Offenberg

   18/10/19. Een belangrijk deel van de buitenruimte in ons land bestaat uit monumentaal historisch groen – kasteeltuinen, buitenplaatsen, landgoederen, kloosterterreinen, stads- en heemparken, horti en arboreta vormen een substantieel deel van ons levend (horti)cultureel erfgoed. De hoge kwaliteit van deze terreinen wordt meestal bewaakt door de 'tuinbaas'. Dit boek bevat een inventarisatie en documentatie van 24 buitenplaatsen, landgoederen en andere historische tuinen die grotendeels rijksmonument zijn. Door middel van uitgebreide gesprekken met de tuinbaas (een niet meer alom bekende term, tegenwoordig spreekt men van beheerder, opzichter of zelfs groenmanager), geplaatst in een cultuurhistorische context, wordt belangrijke horticulturele kennis vastgelegd. Kennis die anders verloren dreigt te gaan, omdat deze beroepsgroep geen schriftelijke traditie kent.

 • Volkscultuur in Europa 1500-1800. / Peter Burke.

  Volkscultuur in Europa 1500-1800. / Peter Burke.

   18/10/19. De laatste jaren is onder invloed van de bloei van de mentaliteitsgeschiedenis de belangstelling voor volkscultuur enorm gegroeid. Deze aandacht uitte zich voornamelijk in regionale onderzoeken en deelstudies, een synthese ontbrak. De Britse historicus Peter Burke heeft met deze publicatie in deze leemte voorzien. In dit boek staat de volkscultuur van het hele preïndustriële Europa centraal: de periode van de Middeleeuwen tot de Industriële Revolutie, beschreven aan de hand van voorbeelden uit een gebied dat zich uitstrekt van Noorwegen tot Sicilië en van Ierland tot de Oeral. Systematisch zet Burke uiteen wat hij onder volkscultuur verstaat, hoe zij in de loop der eeuwen is overgedragen, welke verschijningsvormen en genres zij kent en hoe zij werd beïnvloed door kerk, politiek en economie.

 • The Lure of Paris / H. B. Weinberg

  The Lure of Paris / H. B. Weinberg

   18/10/19. Using letters and diaries, this book describes the day-to-day experiences of American artists thrust into the unusual world of the Paris atelier. It is illustrated with works by Alexandre Cabanel, John Singer Sargent and Thomas Eakins. The virtuosity and beauty of French and American academic painting are spotlighted by the author, who aims to challenge the chauvinism in American art history by revealing the extent of French influence on the American painters who sought training in Paris.

 • Eten in het schijnsel van de maan. / A. Johnston.

  Eten in het schijnsel van de maan. / A. Johnston.

   17/10/19. Anita Johnston gebruikt, net als Clarissa Pinkola Estés in De ontembare vrouw, metaforen en verhalen om vrouwen te laten zien hoe ze in contact kunnen komen met hun innerlijke wijsheid. Door praktische inzichten en oefeningen te verweven met een rijke variatie aan oude verhalen, multiculturele mythen, legenden, sprookjes en folklore, leert ze vrouwen die kampen met eetstoornissen de metaforen te ontdekken die verborgen liggen in hun eigen levensverhalen, in hun dromen, in hun lichaam en in hun omgang met voeding, zodat ze zich kunnen bevrijden van dwangmatig eten en geobsedeerdheid door voedsel. Eten in het schijnsel van de maan helpt vrouwen onder andere: &8226; de oorsprong te begrijpen van verstoorde eetgewoonten, en de vaardigheden te ontwikkelen om deze eetgewoonten te herstellen; het verschil te leren tussen lichamelijke en emotionele honger; te luisteren naar hun lichaam: eet wanneer je honger hebt en stop wanneer je genoeg hebt, dromen te gebruiken om inzichten en aanwijzingen te krijgen; ontdekken welke rol hun menstruatiecyclus kan spelen bij het het weer in het gareel brengen van hun eetgedrag.

 • Cosa Nostra./ J. Dickie.

  Cosa Nostra./ J. Dickie.

   17/10/19. Sinds zij honderdveertig jaar geleden werd opgericht, heeft de maffia vele namen gehad: de Sekte, de Broederschap, het Genootschap van Eer en ten slotte Cosa Nostra. Dit is het verhaal van een beweging die ontstond in de dorpen van Sicilië, gaandeweg Italië in zijn greep kreeg en de oversteek naar Amerika waagde. Aan het einde van de twintigste eeuw werden de maffia zware slagen toegebracht, en dankzij de spijtoptanten weten we nu meer over de innerlijke werking van de maffia dan ooit tevoren.

 • De Vrijmetselaars / G. Morgan

  De Vrijmetselaars / G. Morgan

   17/10/19. Dit boek behandelt de geschiedenis, de ritten, de mythen en feiten van de vrijmetselarij, die koningen, presidenten, hoge militairen, belangrijke politici, schrijvers en filosofen onder haar leden telt. Meer dan 160 illustraties verduidelijken de fascinerende en veelzijdige rol die een van de geheimste organisaties ter wereld met name op het politieke vlak heeft gespeeld en nog steeds is.

 • Tribute to another pioneer

  Tribute to another pioneer

   17/10/19.Reproductions Fromm the First World Atlas Published on the 50th Anniversary of KLM Roral Dutch Airlines.

 • Praktijkboek rijbewijs B

  Praktijkboek rijbewijs B

   17/10/19. Het theorieboek B - Auto, de basisIn dit boek komen alle verkeersregels voorbij die jij als automobilist moet kennen om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. Het is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken waarin je stapsgewijs leert over onderwerpen zoals andere weggebruikers, voorrang en voor laten gaan, de auto rijklaar maken, bijzondere verkeerssituaties enz.

 • Steeds verder weg / Boudewijn Buch

  Steeds verder weg / Boudewijn Buch

   16/101/19. Boudewijn Büch heeft nog nooit een echt reisboek geschreven. Weliswaar schreef hij enkele eilandboeken, maar in dit boek doet hij voor het eerst verslag van een reizend leven. Büchs reizen zijn echter nooit strandvakanties of zinloze tochtjes naar plekken met mooie uitzichten. Integendeel: zijn reizen voeren hem naar donkere kelders, naar kokend hete streken waar ogenschijnlijk niets te beleven valt en naar grafvelden zonder eer.In dit boek gaat Büch op zoek naar het langste hek ter wereld (Australië), doet hij een laatste poging Napoleons pik te traceren (in de Verenigde Staten) en onderneemt hij een bizarre reis naar geamputeerde armen en benen. Hij vindt het te Waterloo afgeschoten been van een generaal op een Brits kerkhof, een ander been op een begraafplaats even buiten Washington en hij komt op het spoor van een Nederlandse man die het liefst vrouwen met een been beminde. Er wordt een bedevaart gemaakt naar het monument voor een dapper hondje uit Montana. In Petropolis en elders in Brazilie gaat hij op bezoek bij twee heren die ieder voor zich de Braziliaanse keizerskroon opeisen. In Zuid-Afrika lukt het hem niet de plek te bereiken waar de tweeëntwintigjarige prins Napoleon IV - ver van huis geraakt - sneuvelde, maar gelukkig vindt hij diens definitieve rustplaats wel in Engeland.

 • Elementen Ontraadseld / S. Kean

  Elementen Ontraadseld / S. Kean

   16/10/19.Een speelse beschrijving van vrijwel alle elementen uit het huidige Periodiek Systeem der Elementen (PSE). De indeling, de opbouw en de geschiedenis van dit stelsel worden op kundige wijze kort besproken. De auteur laat zien dat achter de elementen verhalen verstopt zitten waarin misdaad, passie en waanzin een rol spelen. Per hoofdstuk worden steeds enkele elementen samen behandeld; de groepering is hierbij nogal kunstmatig. Ook de alchemie komt aan bod. Naast feiten wordt veel aandacht geschonken aan de klassieke verhalen van onderzoek en ontdekking van de verschillende elementen. De anekdotes, vaak gecentreerd rond personen, maken het boek zeer lezenswaardig. De stof bevat veel kernbegrippen, maar wordt helder besproken. Achterin een dankwoord, een uitvoerig overzicht van de noten gerangschikt per hoofdstuk, een internationale bibliografie, een register, het overzicht van het PSE en een korte biografie van de auteur. Goede lay-out en bladspiegel; slechts enkele zwart-witillustraties. Geschikt voor lezers die houden van smeuïge semi-wetenschappelijke verhalen.Arris H. Kramer

 • Endurance / A. Lansing

  Endurance / A. Lansing

   16/10/19. De dramatische verbrijzeling van het expeditieschip 'Endurance' door het zuid-poolijs in 1915 blijft tot de verbeelding spreken. De ongelooflijke terugreis van de bemanning na een maandenlang verblijf op de ijsschotsen van het zuidpoolgebied versterkt dat beeld nog eens. Van deze reis verscheen het boek 'Zuidpool' van de hand van expeditieleider Shackleton. Het onderhavige boek 'Endurance' voegt daaraan de visie en meningen van de andere expeditieleden toe. De schrijver had toegang tot dagboeken en sprak met de meeste bemanningsleden. Een spannend boek dat zich laat lezen als een roman, maar niets anders dan de waarheid verhaalt. Nu kunnen wij ons ook een beeld vormen van de wil tot overleven en de rol van leiderschap bij dergelijke ondernemingen. Zeer kleine druk.(Biblion recensie, Redactie)

 • Shakespere / Bill Bryson

  Shakespere / Bill Bryson

   15/10/19. Bill Bryson vertelt op geheel eigen wijze het levensverhaal van William Shakespeare (1564-1616) en hij ontrafelt daarbij het bijgeloof en mythes die het leven van deze grote dichter en toneelschrijver omringen. Over Shakespeares leven is, ondanks de enorme hoeveelheid verschenen boeken en onderzoeken, nog steeds weinig bekend. Bryson legt daar zijn eigen versie naast en brengt daarbij tegelijkertijd op levendige wijze het zestiende-eeuwse Engeland opnieuw tot leven. Een heerlijke vertelling van Shakespeares ongrijpbaarheid () het koppelen van Bryson aan Shakespeare was een goede keus. The Times Literary Supplement.

 • Het mooie leven en de oorlogen van anderen / A. Barbero & A. Oberski

  Het mooie leven en de oorlogen van anderen / A. Barbero & A. Oberski

  15/10/19.  Een Amerikaanse diplomaat wordt in 1806, onder de dreiging van een nieuwe veldtocht van Napoleon, naar Berlijn gezonden om de intriges van de Fransen en de stemming aan het Pruisische hof in de gaten te houden.

 • Het boek van verraad / J. Spence

  Het boek van verraad / J. Spence

   14/10/19. In de ochtend van de 28ste oktober 1728 wordt generaal Yue Zhongqi, generaal-gouverneur van de provincies Shaanxi en Sichuan, in zijn draagstoel naar zijn kantoor verplaatst. Plotseling komt er een man op hem af, die hem een brief overhandigt. Als Yue de brief openmaakt, blijkt dat hem wordt gevraagd mee te werken aan een samenzwering tegen de keizer. De afzender is Zeng Jing, bijgenaamde Zomerse Rust.De lotgevallen van Zeng Jing vormen zelfs in het moderne China nog een bekend en geliefd verhaal. Jonathan Spence, expert op het gebied van Cinese politiek en geschiedenis, raakt gefascineerd door deze geschiedenis van hoogverraad. Hij deed jarenlang onderzoek in de Chinese archieven en volgde de grillige sporen van het nationale geheugen. Het resultaat is een meeslepend boek, dat voor alle Rechter Tie-fans, Kuifje-adepten en China-reizigers een absolute must is.

 • De vertegenwoordigers / F. B. Hotz

  De vertegenwoordigers / F. B. Hotz

   14/10/19. F.B. Hotz (1922) is vooral bekend geworden als schrijver van korte verhalen. Verhalen waarin hij zo compact en kaal mogelijk tracht te schrijven, waardoor kleine zinnen extra kracht krijgen en wat verzwegen wordt een dubbele betekenis krijgt. De onderwerpen van de verhalen zijn in deze bundel heel alledaags. Een jongen die zijn vader een dagje vergezelt wanneer die als vertegenwoordiger op reis gaat. Een oude man die zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen op bezoek krijgt. Daarbij is er één verhaal met een heel andere inhoud: Theodicee, dat vooruitblikt naar 2063, wanneer de wereld volmaakt is geworden en ieder er gelukkig mee is wanneer daar een eind aan komt. In de (te) kleine bundel staan ook nog een paar beschouwingen, o.a. over Mondriaan en Van Oudshoorn, die het boek kennelijk vol moesten maken. Hotz is een auteur van wie je moet houden. Niet ieder zal zijn kaalheid aanspreken en het eens zijn met zijn stelling dat 'slechts de verwoording van het materiaal telt.' Toptienboek.(Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)

 • Het Medicigeld bankieren/ Tim Parks

  Het Medicigeld bankieren/ Tim Parks

   13/10/19. In zijn bestsellers Italiaanse buren en Italiaanse opvoeding toonde Tim Parks al aan dat hij een goed inzicht heeft in de hedendaagse Italiaanse cultuur. Het Medicigeld is een duik in de geschiedenis van dit fascinerende land.De familie De' Medici regeerde het Florence van de Renaissance. Hun rol als mecenassen voor de kunst is legendarisch. Wat minder bekend is, is dat de familie aan de wieg van het moderne geldwezen heeft gestaan. Hun macht was geworteld in hun rol als bankiers. In de Middeleeuwen werd geld tegen rente uitlenen gezien als immoreel, en de Kerk verbood het. Toen de vijftiende eeuw aanbrak zag de familie De' Medici in dat de wereld veranderde: de internationale handel en het lenen van geld door de staat vergden een nieuw en stabiel financieel systeem. In dit boek beschrijft Parks deze cruciale transformatie naar het moderne kapitalisme, en geeft hij en passant een schitterend beeld van het Florence van de Renaissance.

 • Het eiland van de verloren kaarten / Miles Harvey.

  Het eiland van de verloren kaarten / Miles Harvey.

   13/10/19. Het eiland van de verloren kaarten is het opmerkelijke en waar gebeurde verhaal over Gilbert Bland, de 'Al Capone' van de cartografie, een man die voor ongeveer een miljoen gulden aan antieke kaarten wist te stelen. Het gaat tevens over ene schrijver die op avontuur gaat en op drift raakt, en over de aantrekkingskracht die uiterst zeldzame objecten op mensen kunnen uitoefenen.

 • Hoelang nog duurt de nacht / L. Miano

  Hoelang nog duurt de nacht / L. Miano

   13/10/19. Na een brute overval op een achttiende-eeuws dorp van de clan van de Mulongo in West-Afrika zijn twaalf jonge mannen verdwenen. Een onbegrijpelijke zaak voor de stamleden, die in de binnenlanden wonen en de oceaan nog nooit hebben gezien. De raad van wijze mannen grijpt terug op het voorouderlijk geloof om de catastrofe het hoofd te bieden. De moeders die hun eerstgeborenen kwijt zijn, krijgen de schuld van de tragedie en worden apart gezet. Na een periode van ontzetting komen enkele van de moeders in actie. Daar is de jonge vrouw Eyabe, die tegen alle regels voor vrouwen in te voet naar de kust gaat en de geheimen van de verdwijning ontrafelt. De oude vroedvrouw Ebeise, een van de weinige vrouwen naar wie de Raad luistert, probeert ondertussen de gebeurtenissen in het dorp in goede banen te leiden en het naderende onheil af te wenden.

 • Het Raadsel Van Het Kompas / A. D. Aczel

  Het Raadsel Van Het Kompas / A. D. Aczel

   13/10/19. De uitvinding van het kompas was bepalend voor de westerse geschiedenis. Na de grote commerciële revolutie in de dertiende eeuw groeide de wereldhandel exponentieel, en het waren vooral maritieme naties als Venetië, Engeland en Holland die daarvan profiteerden.

 • Terug in Amerika / Bill Bryson

  Terug in Amerika / Bill Bryson

   13/10/19. Na twintig jaar in Engeland besluit Bill Bryson de Verenigde Staten opnieuw te bezoeken. Hij volgt de Appalachian Trail, een wandelpad van meer dan 3000 kilometer van Georgia naar Maine, en aanschouwt een adembenemend landschap. Tegelijkertijd biedt het Bryson ook eindeloze mogelijkheden om meedogenloos commentaar te leveren op zijn medereizigers. Tijdens de tocht wordt hij ¿geadopteerd¿ door Mary Ellen, die haar mening met iedereen wil delen. Daarnaast ontmoet hij een stel zeer onbekwame padvinders en een man die zich Chicken John noemt en altijd de weg kwijt is. Maar het grappigst is zijn mopperige, mollige schoolvriend Stephen Katz, die hem tijdens de hele wandeling vergezelt. De ongemakkelijke maar amusante verhouding tussen Bryson en zijn vriend zorgt voor uiterst geestige situaties en conversaties.

 • De binnenplaats van Babel / S. Kroonenberg

  De binnenplaats van Babel / S. Kroonenberg

   13/10/19. Een geoloog op zoek naar de oorsprong van onze talen Taal is de prachtigste gave van de evolutie aan de mensheid. Maar waarom zijn er zesduizend verschillende talen? Salomon Kroonenberg maakt in De binnenplaats van Babel een ontdekkingstocht naar de bron van onze veeltaligheid. Begon het spreken met klappertanden of met kliekjes? Was er ooit n taal voor alle mensen? Waarom zijn er meer talen in de bergen dan in de vlakte? Hij neemt ons mee naar de Kaukasus en de indianen, naar de wieg van Homo sapiens en de resten van de Toren van Babel. De held van het boek is Kroonenbergs grootvader, die maar liefst veertien talen kende. Zelfs in het concentratiekamp Theresienstadt zat hij nog Russisch te leren. De binnenplaats van Babel is inspirerende wetenschap, literair reisverhaal n indrukwekkende familiegeschiedenis ineen.

 • De oude Patagonie-express / P. Theroux.

  De oude Patagonie-express / P. Theroux.

   12/10/19. Verslag van een reis per trein van Massachusetts naar Patagonie͏̈, waarbij de auteur veel aandacht heeft voor zijn omgeving en zijn medereizigers.

 • Woutertje Pieterse / Multatuli

  Woutertje Pieterse / Multatuli

   12/10/19. Als het aan Multatuli zelf zou hebben gelegen, was Woutertje Pieterse nooit verschenen. Het verhaal van een gevoelige jongen die in de eerste helft van de negentiende eeuw opgroeit in het westen van Amsterdam, verscheen als een reeks fragmenten in de bundels Ideën die hij tussen 1862 en 1877 het licht deed zien. De schrijver vond dat deze presentatie iets toevoegde aan het verhaal en zag Woutertje Pieterse liever niet als zelfstandig boek.

 • Baby's eerste album / A.-F. Loiseau

  Baby's eerste album / A.-F. Loiseau

   11/10/19. Een foto van het eerste lachje, de afdruk van je baby's voetje, de lotgevallen tijdens de eerste vakantie... Wat is er vertederende en soms grappiger dan deze fantastische herinneringen aan de eerste levensjaren van je baby? Je zult vast en zeker inspiratie vinden in de originele en humoristische toon van dit album. Schrijf je indrukken op, noteer anekdotes en plak foto's of andere souvenirs van al deze dierbare momenten. Een album om zorgvuldig te bewaren en later, wanneer je kind groter is, samen te bekijken!

 • Van Gogh masters of art / M. Schapiro.

  Van Gogh masters of art / M. Schapiro.

   11/10/This exciting new art series combines the most popular artists with expert text and a fresh, unique, format destined to appeal to children and adults alike. Each of the Rizzoli Quadrifolios features sixteen foldout pages that open into huge poster-sized reproductions of the work, allowing readers to feel as though they have leaped into work itself. The series begins with two artists whose work continually compels audiences: Michelangelo and Van Gogh. Vincent Van Gogh features a variety of the best-known paintings by the Dutch artist, whose work continually breaks records at auctions.

 • Vincent van Gogh - tekeningen

  Vincent van Gogh - tekeningen

   11/10/19. Als herdenking aan Vincent van Goghs honderdste sterfdag uitgegeven.

 • Amsterdam en de Jordaan / H. de Jong

  Amsterdam en de Jordaan / H. de Jong

   11/10/19. In de Amsterdamse geschiedschrijving is een hoofdrol weggelegd voor de Jordaan, het stadsdeel dat op allerlei wijzen is bezongen en waarvan de bewoners zich juist vanuit hun slechte woon- en leefomstandigheden manifesteerden als zowel sociaal bewogen als revolutionair. De schrijver/tekenaar voelt zich nauw verbonden met zijn geboortegrond. Sinds enkele decennia brengt hij de Jordaan met de pen in beeld en zet hij wandelingen door het gebied uit. Zijn start is bij de Brouwersgracht aan de noordzijde. Via de Lijnbaansgracht wandelt hij door de kleine gezellige straatjes naar de zuidelijke grens, de Passeerdersgracht. Naast de verbindende teksten geeft hij anekdotes en wetenswaardigheden over de oorspronkelijke Jordanees. Opmerkelijk zijn zijn pentekeningen van gevels en gevelstenen. Een bloemlezing van Jordanese woorden en uitdrukkingen alsmede een bronvermelding besluiten dit markante historisch-anekdotische kijk- en wandelboek.(Biblion recensie, R. Booms.)