Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Placebo / T. Wobbes & S. de Kort.

  Placebo / T. Wobbes & S. de Kort.

   18/8/19. Het placebo-effect wordt in de geneeskunde vaak stiefmoederlijk behandeld. Het is er, maar het zou er eigenlijk niet moeten zijn omdat het ons beeld van de rationele geneeskunde verstoort. We realiseren ons echter hoe langer hoe meer dat placebo`s wel degelijk werkzaam zijn en daarmee misschien ook wel benut zouden moeten worden, zelfs zonder dat we precies weten hoe die werkzaamheid te verklaren is. Er wordt veel gebruikgemaakt van het placebo-effect. In de klinische praktijk omdat het de werking van een behandeling mogelijk kan aanvullen en in wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen dat de werking van een nieuwe therapie niet louter op placebo-effect berust. Een probleem hierbij is dat een placebo in het eerste geval geacht wordt werkzaam te zijn, in het tweede geval juist niet. Daarmee is het placebo-effect een wel heel bijzondere eend in de geneeskundige bijt: we kunnen blijkbaar niet met en niet zonder placebo`s. In dit boek wordt door verscheidene deskundigen, de meesten met zowel een filosofische en tegelijk ook meer praktische achtergrond, uitgebreid ingegaan op het placebo-effect.

 • Nanotechnologie / P. Oomen o.a.

  Nanotechnologie / P. Oomen o.a.

   18/8/19. Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen in de grootte-orde van globaal 1 tot 100 nanometer (1 nanometer is gelijk aan een miljardste meter). Dat is een orde van grootte van enkele atomen tot een groot molecuul. Om de gedachten te bepalen: nanotechnologie speelt zich af op een schaal die ruwweg duizend maal kleiner is dan de doorsnede van een mensenhaar. Op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

 • Een behouden thuiskomst / W. Dekkers 0.a.

  Een behouden thuiskomst / W. Dekkers 0.a.

   18/8/19. De titel van deze bundel verwijst naar een congres in Nijmegen in 2010 over palliatieve zorg. Dit boek is daarvan de neerslag. Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten die is gericht op vermindering van lijden en vermeerdering van kwaliteit van leven. Een belangrijke rol in de bijdragen spelen begrippen als 'thuis', 'zich thuis voelen' en 'naar huis gaan'. Die begrippen worden zowel in hun letterlijke betekenis gebruikt, maar ook in meer psychologische zin en uiteindelijk ook in religieuze/levensbeschouwelijke zin. Sommige bijdragen focussen meer op de praktische en organisatorische kant, andere gaan vooral over de emotionele en relationele aspecten waarin ook de rol van de zorgverlener (mantelzorger) belangrijk is. Op de achtergrond speelt een mensbeeld dat religieuze zin en betekenis vindt in de palliatieve zorg voor patiënten en ook - vanuit de patiënt bezien - in de weg naar het sterven als een 'thuiskomen' in meerdere betekenissen. Een sympathiek boek over een belangwekkend thema met een impliciete rooms-katholieke inkadering; meer levensbeschouwelijk dan ethisch.Prof. mr. dr. D.P. Engberts

 • God, mens en techniek / R. Munnik

  God, mens en techniek / R. Munnik

   18/8/19. Techniek is een dominant kenmerk van onze cultuur. Arbeid,onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding zijn niet meer denkbaar zonder hun technische voorwaarden.

 • Cultura animi / S. Roes

  Cultura animi / S. Roes

   18/9/19. Kunnen wij onszelf geestelijk verheffen, zoals de Baron von Münchhausen zichzelf lijfelijk uit het moeras verhief? Kunnen wij onze geest zó vormen, dat wij de geestelijke adeldom verwerven? In dit essay komen deze vragen aan de orde en houdt Sebastiaan Roes een hartstochtelijk pleidooi voor de cultura animi. Aan de hand van dit aan Cicero ontleende begrip neemt de auteur ons mee op zijn zoektocht naar de veredeling van de ziel en de vorming van de geest.

 • Landleven Oogst

  Landleven Oogst

   17/8/19. Een uniek bewaarboekje waarin je alles vindt over oogsten, drogen, inmaken en wecken. Vol adviezen en handige tips.

 • Tot hier toe / Annie M. G. Schmidt.

  Tot hier toe / Annie M. G. Schmidt.

   17/8/19. Tot hier toe zijn de 'verzamelde gedichten voor volwassenen' van Annie M.G.Schmidt in de ruimste zin van het woord, zowel wat 'gedichten' als wat 'volwassenen' betreft. Zo zijn alle gedichten opgenomen waarin de dominee, de dames Groen en het schaap Veronica de hoofdrol vervullen, ook al hebben de losse uitgaven er nog zozeer als kinderboeken uit gezien. En natuurlijk treffen we hier de liederen uit het fameuze jaren-vijftig-hoorspel 'In Holland staat een huis' alias 'De familie Doorsnee' aan. Een unieke eigenschap van Annie M.G. Schmidts gedichten is dat je ze niet uit het hoofd hoeft te leren om ze te onthouden.

 • Wie nu alleen is / Rainer Maria Rilke.

  Wie nu alleen is / Rainer Maria Rilke.

   17/8/19. Wie nu geen buis beeft, bouwt zich geen meer. Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven en rusteloos door lege lanen dwalen als de bladeren op de herfstwind drijven. Met weinig dichters is zo gedweept als met de onweerstaanbare lyricus Rainer Maria Rilke, een van de meest gelezen dichters van deze eeuw. Zijn poëzie behoort tot de indringendste en fijnzinnigste van Europa en is over de hele wereld vertaald.

 • The Seer's Handbook: A Guide to Higher Perception / D. Klocek

  The Seer's Handbook: A Guide to Higher Perception / D. Klocek

   17/8/19. For human beings the spiritual world is hidden deep within the disguise of the world available to the senses and deep within the human psyche, and human consciousness, enmeshed as it usually is in the physical senses, cannot easily be aware of both worlds. The human soul is the link between the physical sense-imbued body and direct experience of the spirit, because it has the latent ability to focus consciousness into any number of levels. The ability to determine the focus of awareness is our great gift and our great challenge.

 • Zo Praat Je Met Dieren / F. Huisman

  Zo Praat Je Met Dieren / F. Huisman

   17/8/19. Bijzondere gids voor communicatie met dieren door 'in beelden te denken'. Ook aandacht voor paranormale genezing, reïncarnatie en verschijningen. Geïllustreerd met foto's in kleur en zwart-wit.

 • Droomlied / Olav Asteson.

  Droomlied / Olav Asteson.

   17/8/19. Middeleeuws Noors lied over een gedroomde tocht naar hel en hemel, aangevuld met twee antroposofische beschouwingen.

 • Elseviers Gids van Giftige Planten / M. De Cleene

  Elseviers Gids van Giftige Planten / M. De Cleene

   15/8/19. Giftige planten worden in deze gids gezien als planten waarvan kleine onderdelen nadelige effecten op mens en dier kunnen hebben. Meer dan 300 soorten planten die in Europa zowel in het wild als in en rond het huis groeien, komen aan bod. Van 200 daarvan is een kleurenfoto opgenomen. De soortbeschrijving geeft aan hoe de plant te herkennen is, waar hij voorkomt, wat de giftige onderdelen zijn, wat de effecten van een vergiftiging zijn en wat te doen als eerste hulp. Het boek begint met informatie over typen giftige bestanddelen en vergiftigingsverschijnselen, wat als eerste hulp gedaan kan worden en waar in alle Europese landen hulp gezocht kan worden. Opvallend is, dat bij elke plant ook een stukje toegevoegd is over medicinaal gebruik, nu en vroeger. Zoals de schrijver opmerkt: 'de afstand tussen de begrippen geneeskrachtig en giftig is soms kleiner dan men denkt'. De teneur is echter voorzichtig. De schrijver wil duidelijk geenszins aanzetten tot zelfmedicatie en wijst meermalen op de gevaren daarvan. Met register.

 • Herfsttij der Middeleeuwen / J. Huizinga.

  Herfsttij der Middeleeuwen / J. Huizinga.

   15/8/19. ''Herfsttij der Middeleeuwen'' van Johan Huizinga verscheen voor het eerst in 1919. Honderd jaar later geniet Herfsttij terecht een onverminderde populariteit. Het boek is een van de grootste en meeslependste klassieke geschiedwerken. Zowel in binnen- als buitenland is er grote waardering voor Huizinga's werk – niet alleen vanwege zijn inlevingsvermogen in de geschiedenis en zijn cultuurhistorische visie, maar ook omwille van zijn prachtige taalgebruik. Herfsttij is in meer dan twintig talen vertaald.In deze gebonden, rijk geïllustreerde jubileumuitgave van Herfsttij kan de lezer bij de tekst de kunstwerken zien die door Huizinga genoemd worden. Naast de bekende meesterwerken van Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en tijdgenoten zijn ook de door hem gebruikte literaire werken met miniaturen uit de handschriften afgebeeld. Zoveel mogelijk van wat door Huizinga in de tekst is genoemd wordt in beeld gebracht, waardoor het boek meer dan 300 illustraties in kleur bevat.Initiator en hoofdredacteur van deze jubileumeditie is Dr. Anton van der Lem, Huizinga-specialist en verbonden aan de Universitaire Bibliotheken Leiden als conservator oude drukken. In zijn nawoord ''Honderd jaar Herfsttij'' zet hij de receptiegeschiedenis van Herfsttij uiteen. Door hem is het boek nu ook voor het eerst voorzien van een volledig uitgewerkte bibliografie.

 • In het spoor van Plato's Symposium / R. te Velde

  In het spoor van Plato's Symposium / R. te Velde

   14/8/19. Plato’s filosofie van de Eros uit het Symposium heeft in de westerse geschiedenis een ongehoord sterke weerklank ondervonden. Het Symposium heeft zijn sporen nagelaten, niet alleen bij christelijke denkers als Augustinus, maar ook bijvoorbeeld bij Nietzsche en Bataille. De doorwerking van het eros-thema raakt aan wezenlijke kwesties van de filosofie: de relatie van het ‘zelf’ en de ander, verlangen en transcendentie, rede en passie, zelfliefde en de liefde tot God. Steeds opnieuw heeft Plato’s Symposium inspiratie geboden voor fundamentele reflecties op wat de mens ten diepste beweegt.

 • Oud en jong / C. Bode & L. Consoli

  Oud en jong / C. Bode & L. Consoli

   14/8/19. Wanneer bent u geboren? Hoe zag Nederland of uw land van herkomst er toen uit? Wat zijn uw eerste herinneringen? Hoe was uw puberteit? Welk boek en welke muziek hebben de meeste indruk op u gemaakt? En later in uw leven hoe hebben u en uw partner besloten wie er (hoofdzakelijk) voor de kinderen ging zorgen en wie er (voornamelijk) voor de kost werkte? En als u al gestopt bent met werken: wanneer en waarom bent u opgehouden met werken? Voelt u de zorg voor hulpbehoevende naasten als een vanzelfsprekendheid, een verplichting of een activiteit die u alleen doet als het in uw eigen werkschema past? De antwoorden op deze vragen voelen voor u uniek omdat het om uw eigen leven gaat. En toch zullen uw antwoorden eerder overeenkomen met de antwoorden van uw leeftijdgenoten en zich eerder onderscheiden van de antwoorden die iemand geeft die 30 jaar ouder of jonger is dan uzelf. Mensen van verschillende leeftijden zijn in velerlei opzicht anders omdat ze meer of minder lang geleefd hebben maar ook omdat de context waarin ze belangrijke beslissingen namen anders was.

 • Hitler vergelding 1936-1945 / I. Kershaw

  Hitler vergelding 1936-1945 / I. Kershaw

   14/8/19. Hitler 1936-1945: Vergelding. Na de vreedzame afloop van de Rijnlandcrisis werd Hitler het idool van de meeste Duitsers. Internationaal werd hij gezien als een moderne en dynamische figuur. In werkelijkheid was hij een dictator en stond hij aan het hoofd van een systeem waarvan de onmenselijke wreedheid haar weerga niet kende. Dit boek verklaart de verandering van een stabiel en succesvol Duitsland in 1937 naar de ontmenselijkte militaire staat van de jaren veertig. Kershaw laat zien welke mogelijkheden Duitsland nog had terwijl de ramp zich aan het voltrekken was.

 • Supergenen / Deepak Chopra & R. E. Tanzi.

  Supergenen / Deepak Chopra & R. E. Tanzi.

   13/8/19. Lang werd aangenomen dat een mens geen invloed heeft op zijn genen: 'Het zit in mijn genen' was een geaccepteerd excuus. Volgens de auteurs Deepak Chopra en Rudolph E. Tanzi is dit achterhaald. Baanbrekend onderzoek laat zien dat verandering in levensstijl en voedingspatroon grote invloed hebben op genetische aanleg voor ziekten en bepaalde fysieke en psychologische gedragingen. Door yoga en meditatie kun je zelfs genetische mutaties bewerkstelligen. Voor de lezer ligt meer geluk en gezondheid in het verschiet.

 • Four Quartets / T. S. Eliot

  Four Quartets / T. S. Eliot

   13/8/19. Burnt Norton, east coker, the dry salvages, liyttle gidding.

 • Stad van mijn leven / Ruud Spruit.

  Stad van mijn leven / Ruud Spruit.

   13/8/19. Een boek boordevol verrassende wetenswaardigheden, sterke verhalen, verborgen wonderen en vrolijke anekdotes.

 • Keizer Wilhelm II / H. Pors.

  Keizer Wilhelm II / H. Pors.

   13/8/19. Weinig Nederlanders zullen nu nog weten dat de laatste Duitse keizer in 1918 asiel heeft gezocht in Nederland en daar tot zijn dood in 1941 heeft gewoond in huis Doorn. Deze Willem II, die als jongeman zo graag vredeskeizer wilde worden, zou de geschiedenis in gaan als internationaal gezochte misdadiger die zich door zijn vlucht nar het neutrale Nederland aan berechting door de geallieerden had onttrokken. Over zijn persoon en over zijn ballingschap is veel geschreven, maar vaak ging het daarbij om boeken die de keizer enkel beschreven als verantwoordelijk voor het afschuwelijke drama van de tweede Wereldoorlog, of publiekaties uit de monarchistische hoek waarin hij op een hoog voetstuk werd geplaatst. Keizer Willem II: asielzoeker in Nederland leest weg als een roman, maar geeft ondubbelzinnig antwoord op vragen uit een mistig stuk Nederlandse geschiedenis. Tevens wordt - misschien wel voor het eerst - duidelijk welke rol onze politici en het Konings huis vervulden bij zijn opvang.

 • Jezus van Nazaret / P. Verhoeven.

  Jezus van Nazaret / P. Verhoeven.

   13/8/19. Naast cinema kent Nederlands grootste filmregisseur Paul Verhoeven (1938) nóg een levenslange fascinatie: Jezus van Nazareth. Na zijn vertrek uit Nederland in 1985 meldde hij zich daarom in Californië aan bij het zogeheten Jesus Seminar, een hoog aangeslagen wetenschappelijke denktank van zo"n zeventig eminente professoren in godgeleerdheid, filosofie, linguïstiek en bijbelgeschiedenis, opgericht door Amerika"s meest vooraanstaande liberale exegeet Robert W. Funk. Als enige niet–theoloog mocht Verhoeven aanschuiven bij de discussies die tot doel hadden de historische figuur Jezus van de mythische bijbelfiguur Jezus te bevrijden, hem te ontdoen van tweeduizend jaar christelijke inkleuring. Als bijdrage aan dit onderzoek schreef Paul Verhoeven, in Leiden afgestudeerd in wis– en natuurkunde, vele wetenschappelijke papers die nu de basis vormen voor zijn al op voorhand spraakmakende boek Jezus van Nazaret.

 • Grafiek nu 5 / W. van der Beek

  Grafiek nu 5 / W. van der Beek

   10/8/19. Publicatie bij de Biënnale van Nederlandse grafische kunst in het Singer Museum Laren.

 • Roger Loewig, das lithografische Werk 1965-1971

  Roger Loewig, das lithografische Werk 1965-1971

   10/8/19. Genummerd exemplaar.Nr:250. Zwart/wit illustraties.

 • De impressionistische wereld van Julie Manet / J. Manet o.a.

  De impressionistische wereld van Julie Manet / J. Manet o.a.

   10/8/19. Dagboek van de dochter van de impressionistische schilderes Berthe Morisot, en nicht van Edouard Manet.

 • Schildersvademecum / G. Piva

  Schildersvademecum / G. Piva

   9/8/19. De alfabetische vraagbaak voor de kunstenaar: grondstoffen, materialen, gereedschappen, technieken.

 • Brian Clarke: Paintings and Projects / M. Harrison

  Brian Clarke: Paintings and Projects / M. Harrison

   8/8/19. Met foto s in kleur en zwart/wit.

 • Magische momenten

  Magische momenten

   8/8/19. Verzameling foto's die het hoogtepunt vormt van de internationale natuurfotografie uit het jaar 2015. Winnaars in verschillende categorieën en van verschillende leeftijden worden getoond. Zowel winnaars op basis van één foto als op basis van hun gehele portfolio. De inleiding is geschreven door Thomas D. Magelsen, een bekende natuurfotograaf. De begeleidende teksten zijn toegankelijk geschreven. De schoonheid en magie van de dierenwereld staat centraal. Problematiek zoals stroperij of overbevissing komt slechts sporadisch aan bod. Het is voornamelijk pracht en praal uit de natuur, het ene dier is nog unieker vastgelegd dan het andere. De uitgave is van redelijk groot formaat en op glanzend papier. Uitgave van het Wereld Natuur Fonds. Met register van getoonde foto's.R.H.

 • Into Africa / F. Lanting.

  Into Africa / F. Lanting.

   7/8/19. Fotoboek van deze in de VS wonende Nederlandse topnatuurfotograaf en natuurbeschermer gebaseerd op de gelijknamige tentoonstelling 'Into Africa', opgezet door de National Geographic Society i.s.m. het Smithsonian's National Museum of Natural History en met steun van het Wereld Natuur Fonds. Een overzicht van zo'n dertig jaar expedities van de fotograaf in diverse landen en gebieden in Afrika, van adembenemende landschappen tot markante dieren en mensen. De grote en bijzondere kleurenfoto's zijn, zoals gewoonlijk bij Frans Lanting, een lust voor het oog.

 • Vuurvolk / Joanne Harris

  Vuurvolk / Joanne Harris

   6/8/19. Malin woont in een afgelegen vallei in de Middenwerelden. De Orde overheerst: Chaos, magie en bijgeloof zijn ten strengste verboden. Maar Malin weet dat niet alles verloren is gegaan. Hun runenteken dat zij op haar hand heeft, bewijst dat. De dorpelingen denken dat het een teken van hekserij is.