Nieuwe artikelen

/
Toont 1 tot 100 (van 6116 produkten)
 • Placebo / T. Wobbes & S. de Kort.

  Placebo / T. Wobbes & S. de Kort.

   18/8/19. Het placebo-effect wordt in de geneeskunde vaak stiefmoederlijk behandeld. Het is er, maar het zou er eigenlijk niet moeten zijn omdat het ons beeld van de rationele geneeskunde verstoort. We realiseren ons echter hoe langer hoe meer dat placebo`s wel degelijk werkzaam zijn en daarmee misschien ook wel benut zouden moeten worden, zelfs zonder dat we precies weten hoe die werkzaamheid te verklaren is. Er wordt veel gebruikgemaakt van het placebo-effect. In de klinische praktijk omdat het de werking van een behandeling mogelijk kan aanvullen en in wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen dat de werking van een nieuwe therapie niet louter op placebo-effect berust. Een probleem hierbij is dat een placebo in het eerste geval geacht wordt werkzaam te zijn, in het tweede geval juist niet. Daarmee is het placebo-effect een wel heel bijzondere eend in de geneeskundige bijt: we kunnen blijkbaar niet met en niet zonder placebo`s. In dit boek wordt door verscheidene deskundigen, de meesten met zowel een filosofische en tegelijk ook meer praktische achtergrond, uitgebreid ingegaan op het placebo-effect.

 • Nanotechnologie / P. Oomen o.a.

  Nanotechnologie / P. Oomen o.a.

   18/8/19. Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen in de grootte-orde van globaal 1 tot 100 nanometer (1 nanometer is gelijk aan een miljardste meter). Dat is een orde van grootte van enkele atomen tot een groot molecuul. Om de gedachten te bepalen: nanotechnologie speelt zich af op een schaal die ruwweg duizend maal kleiner is dan de doorsnede van een mensenhaar. Op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

 • Een behouden thuiskomst / W. Dekkers 0.a.

  Een behouden thuiskomst / W. Dekkers 0.a.

   18/8/19. De titel van deze bundel verwijst naar een congres in Nijmegen in 2010 over palliatieve zorg. Dit boek is daarvan de neerslag. Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten die is gericht op vermindering van lijden en vermeerdering van kwaliteit van leven. Een belangrijke rol in de bijdragen spelen begrippen als 'thuis', 'zich thuis voelen' en 'naar huis gaan'. Die begrippen worden zowel in hun letterlijke betekenis gebruikt, maar ook in meer psychologische zin en uiteindelijk ook in religieuze/levensbeschouwelijke zin. Sommige bijdragen focussen meer op de praktische en organisatorische kant, andere gaan vooral over de emotionele en relationele aspecten waarin ook de rol van de zorgverlener (mantelzorger) belangrijk is. Op de achtergrond speelt een mensbeeld dat religieuze zin en betekenis vindt in de palliatieve zorg voor patiënten en ook - vanuit de patiënt bezien - in de weg naar het sterven als een 'thuiskomen' in meerdere betekenissen. Een sympathiek boek over een belangwekkend thema met een impliciete rooms-katholieke inkadering; meer levensbeschouwelijk dan ethisch.Prof. mr. dr. D.P. Engberts

 • God, mens en techniek / R. Munnik

  God, mens en techniek / R. Munnik

   18/8/19. Techniek is een dominant kenmerk van onze cultuur. Arbeid,onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding zijn niet meer denkbaar zonder hun technische voorwaarden.

 • Cultura animi / S. Roes

  Cultura animi / S. Roes

   18/9/19. Kunnen wij onszelf geestelijk verheffen, zoals de Baron von Münchhausen zichzelf lijfelijk uit het moeras verhief? Kunnen wij onze geest zó vormen, dat wij de geestelijke adeldom verwerven? In dit essay komen deze vragen aan de orde en houdt Sebastiaan Roes een hartstochtelijk pleidooi voor de cultura animi. Aan de hand van dit aan Cicero ontleende begrip neemt de auteur ons mee op zijn zoektocht naar de veredeling van de ziel en de vorming van de geest.

 • Landleven Oogst

  Landleven Oogst

   17/8/19. Een uniek bewaarboekje waarin je alles vindt over oogsten, drogen, inmaken en wecken. Vol adviezen en handige tips.

 • Tot hier toe / Annie M. G. Schmidt.

  Tot hier toe / Annie M. G. Schmidt.

   17/8/19. Tot hier toe zijn de 'verzamelde gedichten voor volwassenen' van Annie M.G.Schmidt in de ruimste zin van het woord, zowel wat 'gedichten' als wat 'volwassenen' betreft. Zo zijn alle gedichten opgenomen waarin de dominee, de dames Groen en het schaap Veronica de hoofdrol vervullen, ook al hebben de losse uitgaven er nog zozeer als kinderboeken uit gezien. En natuurlijk treffen we hier de liederen uit het fameuze jaren-vijftig-hoorspel 'In Holland staat een huis' alias 'De familie Doorsnee' aan. Een unieke eigenschap van Annie M.G. Schmidts gedichten is dat je ze niet uit het hoofd hoeft te leren om ze te onthouden.

 • Wie nu alleen is / Rainer Maria Rilke.

  Wie nu alleen is / Rainer Maria Rilke.

   17/8/19. Wie nu geen buis beeft, bouwt zich geen meer. Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven en rusteloos door lege lanen dwalen als de bladeren op de herfstwind drijven. Met weinig dichters is zo gedweept als met de onweerstaanbare lyricus Rainer Maria Rilke, een van de meest gelezen dichters van deze eeuw. Zijn poëzie behoort tot de indringendste en fijnzinnigste van Europa en is over de hele wereld vertaald.

 • The Seer's Handbook: A Guide to Higher Perception / D. Klocek

  The Seer's Handbook: A Guide to Higher Perception / D. Klocek

   17/8/19. For human beings the spiritual world is hidden deep within the disguise of the world available to the senses and deep within the human psyche, and human consciousness, enmeshed as it usually is in the physical senses, cannot easily be aware of both worlds. The human soul is the link between the physical sense-imbued body and direct experience of the spirit, because it has the latent ability to focus consciousness into any number of levels. The ability to determine the focus of awareness is our great gift and our great challenge.

 • Zo Praat Je Met Dieren / F. Huisman

  Zo Praat Je Met Dieren / F. Huisman

   17/8/19. Bijzondere gids voor communicatie met dieren door 'in beelden te denken'. Ook aandacht voor paranormale genezing, reïncarnatie en verschijningen. Geïllustreerd met foto's in kleur en zwart-wit.

 • Droomlied / Olav Asteson.

  Droomlied / Olav Asteson.

   17/8/19. Middeleeuws Noors lied over een gedroomde tocht naar hel en hemel, aangevuld met twee antroposofische beschouwingen.

 • Elseviers Gids van Giftige Planten / M. De Cleene

  Elseviers Gids van Giftige Planten / M. De Cleene

   15/8/19. Giftige planten worden in deze gids gezien als planten waarvan kleine onderdelen nadelige effecten op mens en dier kunnen hebben. Meer dan 300 soorten planten die in Europa zowel in het wild als in en rond het huis groeien, komen aan bod. Van 200 daarvan is een kleurenfoto opgenomen. De soortbeschrijving geeft aan hoe de plant te herkennen is, waar hij voorkomt, wat de giftige onderdelen zijn, wat de effecten van een vergiftiging zijn en wat te doen als eerste hulp. Het boek begint met informatie over typen giftige bestanddelen en vergiftigingsverschijnselen, wat als eerste hulp gedaan kan worden en waar in alle Europese landen hulp gezocht kan worden. Opvallend is, dat bij elke plant ook een stukje toegevoegd is over medicinaal gebruik, nu en vroeger. Zoals de schrijver opmerkt: 'de afstand tussen de begrippen geneeskrachtig en giftig is soms kleiner dan men denkt'. De teneur is echter voorzichtig. De schrijver wil duidelijk geenszins aanzetten tot zelfmedicatie en wijst meermalen op de gevaren daarvan. Met register.

 • Herfsttij der Middeleeuwen / J. Huizinga.

  Herfsttij der Middeleeuwen / J. Huizinga.

   15/8/19. ''Herfsttij der Middeleeuwen'' van Johan Huizinga verscheen voor het eerst in 1919. Honderd jaar later geniet Herfsttij terecht een onverminderde populariteit. Het boek is een van de grootste en meeslependste klassieke geschiedwerken. Zowel in binnen- als buitenland is er grote waardering voor Huizinga's werk – niet alleen vanwege zijn inlevingsvermogen in de geschiedenis en zijn cultuurhistorische visie, maar ook omwille van zijn prachtige taalgebruik. Herfsttij is in meer dan twintig talen vertaald.In deze gebonden, rijk geïllustreerde jubileumuitgave van Herfsttij kan de lezer bij de tekst de kunstwerken zien die door Huizinga genoemd worden. Naast de bekende meesterwerken van Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en tijdgenoten zijn ook de door hem gebruikte literaire werken met miniaturen uit de handschriften afgebeeld. Zoveel mogelijk van wat door Huizinga in de tekst is genoemd wordt in beeld gebracht, waardoor het boek meer dan 300 illustraties in kleur bevat.Initiator en hoofdredacteur van deze jubileumeditie is Dr. Anton van der Lem, Huizinga-specialist en verbonden aan de Universitaire Bibliotheken Leiden als conservator oude drukken. In zijn nawoord ''Honderd jaar Herfsttij'' zet hij de receptiegeschiedenis van Herfsttij uiteen. Door hem is het boek nu ook voor het eerst voorzien van een volledig uitgewerkte bibliografie.

 • In het spoor van Plato's Symposium / R. te Velde

  In het spoor van Plato's Symposium / R. te Velde

   14/8/19. Plato’s filosofie van de Eros uit het Symposium heeft in de westerse geschiedenis een ongehoord sterke weerklank ondervonden. Het Symposium heeft zijn sporen nagelaten, niet alleen bij christelijke denkers als Augustinus, maar ook bijvoorbeeld bij Nietzsche en Bataille. De doorwerking van het eros-thema raakt aan wezenlijke kwesties van de filosofie: de relatie van het ‘zelf’ en de ander, verlangen en transcendentie, rede en passie, zelfliefde en de liefde tot God. Steeds opnieuw heeft Plato’s Symposium inspiratie geboden voor fundamentele reflecties op wat de mens ten diepste beweegt.

 • Oud en jong / C. Bode & L. Consoli

  Oud en jong / C. Bode & L. Consoli

   14/8/19. Wanneer bent u geboren? Hoe zag Nederland of uw land van herkomst er toen uit? Wat zijn uw eerste herinneringen? Hoe was uw puberteit? Welk boek en welke muziek hebben de meeste indruk op u gemaakt? En later in uw leven hoe hebben u en uw partner besloten wie er (hoofdzakelijk) voor de kinderen ging zorgen en wie er (voornamelijk) voor de kost werkte? En als u al gestopt bent met werken: wanneer en waarom bent u opgehouden met werken? Voelt u de zorg voor hulpbehoevende naasten als een vanzelfsprekendheid, een verplichting of een activiteit die u alleen doet als het in uw eigen werkschema past? De antwoorden op deze vragen voelen voor u uniek omdat het om uw eigen leven gaat. En toch zullen uw antwoorden eerder overeenkomen met de antwoorden van uw leeftijdgenoten en zich eerder onderscheiden van de antwoorden die iemand geeft die 30 jaar ouder of jonger is dan uzelf. Mensen van verschillende leeftijden zijn in velerlei opzicht anders omdat ze meer of minder lang geleefd hebben maar ook omdat de context waarin ze belangrijke beslissingen namen anders was.

 • Hitler vergelding 1936-1945 / I. Kershaw

  Hitler vergelding 1936-1945 / I. Kershaw

   14/8/19. Hitler 1936-1945: Vergelding. Na de vreedzame afloop van de Rijnlandcrisis werd Hitler het idool van de meeste Duitsers. Internationaal werd hij gezien als een moderne en dynamische figuur. In werkelijkheid was hij een dictator en stond hij aan het hoofd van een systeem waarvan de onmenselijke wreedheid haar weerga niet kende. Dit boek verklaart de verandering van een stabiel en succesvol Duitsland in 1937 naar de ontmenselijkte militaire staat van de jaren veertig. Kershaw laat zien welke mogelijkheden Duitsland nog had terwijl de ramp zich aan het voltrekken was.

 • Supergenen / Deepak Chopra & R. E. Tanzi.

  Supergenen / Deepak Chopra & R. E. Tanzi.

   13/8/19. Lang werd aangenomen dat een mens geen invloed heeft op zijn genen: 'Het zit in mijn genen' was een geaccepteerd excuus. Volgens de auteurs Deepak Chopra en Rudolph E. Tanzi is dit achterhaald. Baanbrekend onderzoek laat zien dat verandering in levensstijl en voedingspatroon grote invloed hebben op genetische aanleg voor ziekten en bepaalde fysieke en psychologische gedragingen. Door yoga en meditatie kun je zelfs genetische mutaties bewerkstelligen. Voor de lezer ligt meer geluk en gezondheid in het verschiet.

 • Four Quartets / T. S. Eliot

  Four Quartets / T. S. Eliot

   13/8/19. Burnt Norton, east coker, the dry salvages, liyttle gidding.

 • Stad van mijn leven / Ruud Spruit.

  Stad van mijn leven / Ruud Spruit.

   13/8/19. Een boek boordevol verrassende wetenswaardigheden, sterke verhalen, verborgen wonderen en vrolijke anekdotes.

 • Keizer Wilhelm II / H. Pors.

  Keizer Wilhelm II / H. Pors.

   13/8/19. Weinig Nederlanders zullen nu nog weten dat de laatste Duitse keizer in 1918 asiel heeft gezocht in Nederland en daar tot zijn dood in 1941 heeft gewoond in huis Doorn. Deze Willem II, die als jongeman zo graag vredeskeizer wilde worden, zou de geschiedenis in gaan als internationaal gezochte misdadiger die zich door zijn vlucht nar het neutrale Nederland aan berechting door de geallieerden had onttrokken. Over zijn persoon en over zijn ballingschap is veel geschreven, maar vaak ging het daarbij om boeken die de keizer enkel beschreven als verantwoordelijk voor het afschuwelijke drama van de tweede Wereldoorlog, of publiekaties uit de monarchistische hoek waarin hij op een hoog voetstuk werd geplaatst. Keizer Willem II: asielzoeker in Nederland leest weg als een roman, maar geeft ondubbelzinnig antwoord op vragen uit een mistig stuk Nederlandse geschiedenis. Tevens wordt - misschien wel voor het eerst - duidelijk welke rol onze politici en het Konings huis vervulden bij zijn opvang.

 • Jezus van Nazaret / P. Verhoeven.

  Jezus van Nazaret / P. Verhoeven.

   13/8/19. Naast cinema kent Nederlands grootste filmregisseur Paul Verhoeven (1938) nóg een levenslange fascinatie: Jezus van Nazareth. Na zijn vertrek uit Nederland in 1985 meldde hij zich daarom in Californië aan bij het zogeheten Jesus Seminar, een hoog aangeslagen wetenschappelijke denktank van zo"n zeventig eminente professoren in godgeleerdheid, filosofie, linguïstiek en bijbelgeschiedenis, opgericht door Amerika"s meest vooraanstaande liberale exegeet Robert W. Funk. Als enige niet–theoloog mocht Verhoeven aanschuiven bij de discussies die tot doel hadden de historische figuur Jezus van de mythische bijbelfiguur Jezus te bevrijden, hem te ontdoen van tweeduizend jaar christelijke inkleuring. Als bijdrage aan dit onderzoek schreef Paul Verhoeven, in Leiden afgestudeerd in wis– en natuurkunde, vele wetenschappelijke papers die nu de basis vormen voor zijn al op voorhand spraakmakende boek Jezus van Nazaret.

 • Grafiek nu 5 / W. van der Beek

  Grafiek nu 5 / W. van der Beek

   10/8/19. Publicatie bij de Biënnale van Nederlandse grafische kunst in het Singer Museum Laren.

 • Roger Loewig, das lithografische Werk 1965-1971

  Roger Loewig, das lithografische Werk 1965-1971

   10/8/19. Genummerd exemplaar.Nr:250. Zwart/wit illustraties.

 • De impressionistische wereld van Julie Manet / J. Manet o.a.

  De impressionistische wereld van Julie Manet / J. Manet o.a.

   10/8/19. Dagboek van de dochter van de impressionistische schilderes Berthe Morisot, en nicht van Edouard Manet.

 • Schildersvademecum / G. Piva

  Schildersvademecum / G. Piva

   9/8/19. De alfabetische vraagbaak voor de kunstenaar: grondstoffen, materialen, gereedschappen, technieken.

 • Brian Clarke: Paintings and Projects / M. Harrison

  Brian Clarke: Paintings and Projects / M. Harrison

   8/8/19. Met foto s in kleur en zwart/wit.

 • Magische momenten

  Magische momenten

   8/8/19. Verzameling foto's die het hoogtepunt vormt van de internationale natuurfotografie uit het jaar 2015. Winnaars in verschillende categorieën en van verschillende leeftijden worden getoond. Zowel winnaars op basis van één foto als op basis van hun gehele portfolio. De inleiding is geschreven door Thomas D. Magelsen, een bekende natuurfotograaf. De begeleidende teksten zijn toegankelijk geschreven. De schoonheid en magie van de dierenwereld staat centraal. Problematiek zoals stroperij of overbevissing komt slechts sporadisch aan bod. Het is voornamelijk pracht en praal uit de natuur, het ene dier is nog unieker vastgelegd dan het andere. De uitgave is van redelijk groot formaat en op glanzend papier. Uitgave van het Wereld Natuur Fonds. Met register van getoonde foto's.R.H.

 • Into Africa / F. Lanting.

  Into Africa / F. Lanting.

   7/8/19. Fotoboek van deze in de VS wonende Nederlandse topnatuurfotograaf en natuurbeschermer gebaseerd op de gelijknamige tentoonstelling 'Into Africa', opgezet door de National Geographic Society i.s.m. het Smithsonian's National Museum of Natural History en met steun van het Wereld Natuur Fonds. Een overzicht van zo'n dertig jaar expedities van de fotograaf in diverse landen en gebieden in Afrika, van adembenemende landschappen tot markante dieren en mensen. De grote en bijzondere kleurenfoto's zijn, zoals gewoonlijk bij Frans Lanting, een lust voor het oog.

 • Vuurvolk / Joanne Harris

  Vuurvolk / Joanne Harris

   6/8/19. Malin woont in een afgelegen vallei in de Middenwerelden. De Orde overheerst: Chaos, magie en bijgeloof zijn ten strengste verboden. Maar Malin weet dat niet alles verloren is gegaan. Hun runenteken dat zij op haar hand heeft, bewijst dat. De dorpelingen denken dat het een teken van hekserij is.

 • De Grijze Jager. Deel 1 en 2 / J. Flanagan.

  De Grijze Jager. Deel 1 en 2 / J. Flanagan.

   6/8/19. Dat niemand meer om de Grijze Jagerserie heen kan is een feit. De schare jonge (en oudere!) lezers blijft groeien. De mooiste recensies zijn dan ook van de lezers zelf afkomstig: 'Ik ben zelf niet zo gek op lezen. Ik deed het alleen als het echt moest. Maar toen ik deel 1 moest lezen voor een boekverslag vond ik deze zó mooi, dat ik heel snel alle andere delen heb gelezen. Mooiste boeken ooit!' 'Ik vind de serie supercool en ik ben blijkbaar niet de enige!'

 • Bevroren dromen / A. Doerr.

  Bevroren dromen / A. Doerr.

   6/8/19. David is een stille jongen met een voorliefde voor sneeuwkristallen. In zijn jeugd droomt hij al van gebeurtenissen die later werkelijkheid worden. Op zijn tweeëndertigste ontmoet hij Sandy. Ze trouwen en gaan in Ohio wonen waar Sandy bevalt van een dochter, Grace. Wanneer David droomt dat Grace zal verdrinken, verlaat hij zijn gezin en reist naar de andere kant van de wereld. Vele jaren gaan voorbij. Heeft Sandy hem inmiddels vergeven? Zou Grace nog leven?

 • Ogen van de koning deel 1. / C. Banner

  Ogen van de koning deel 1. / C. Banner

   6/8/19. De vijftien jaar oude Leo Noord woont in Mallonia en zijn toekomst ziet er somber uit. Hij zit op de militaire school, woont bij zijn grootmoeder en zorgt voor zijn broertje Stirling. Dan vindt hij een geheimzinnig boek in de sneeuw. Eerst zijn alle pagina's blanco, maar als hij het aanraakt verschijnen er geschreven passages die spreken over familiegeheimen, de aards-tovenaar Aldeberan en het verhaal van Ryan en Anna, twee tieners uit een andere wereld. Twee werelden, de een vreemd en magisch, de ander modern en bekend, worden op beheerste wijze tegen elkaar uitgespeeld in een koningsdrama dat origineel gebruik maakt van de conventies van het genre. Banner schrijft in een sobere, verrassend volwassen stijl en ze weet het leven van haar hoofdpersonen met een scherp oog voor menselijke verhoudingen weer te geven.

 • Elfenoorlog / H. Brennan

  Elfenoorlog / H. Brennan

   6/8/19. Wanneer Hajo meneer Harkema gaat helpen bij het opruimen van zij huis, verwacht hij een enorme rotzooi en een mopperende oude man aan te treffen. Maar hij vindt Pyrgus Malvae, kroonprins van het Elfenrijk, die ontsnapt is aan de verraderlijke Elfen van de Nacht door naar de mensenwereld te reizen via een oude magische poort. Een zelfzuchtige demonenprins, Coridan en Citroen, twee hebzuchtige eigenaars van de lijmfabriek, en de afschuwelijke Graaf Sleedoorn, leider van de Elfen van de Nacht, dromen er allemaal van het Elfenrijk te regeren en zijn er op uit om Pyrgus te doden. Met hulp van zijn zus, Celastrina, en zijn nieuwe vriend Hajo moet Pyrgus het Elfenrijk levend en wel zien te bereiken voordat een van zijn vijanden hem te pakken krijgt. Maar hoeveel poorten zijn er open en zal Pyrgus de juiste vinden voor hij in verkeerde handen valt?

 • Het meisje uit Buenos Aires / T. Ross.

  Het meisje uit Buenos Aires / T. Ross.

   6/8/19. De dag nadat het Nederlandse voetbalelftal in 1978 de finale verloor, verdwijnt Hugo Lugones spoorloos. Pas vijfentwintig jaar later komt zijn dochter Carmen erachter dat hij vlak voor zijn verdwijning een pakketje heeft laten verstoppen in de bagage van de persvoorlichter van Oranje. Een pakketje dat bestemd is voor een vrouw in Nederland: Pip Delfos. Zij blijkt echter, vlak voor ze het pakketje wilde ophalen, bij een auto-ongeluk om het leven te zijn gekomen. Carmen en Pips zoon Hartman gaan samen op onderzoek uit en stuiten op foto s waaruit blijkt waarom Carmens vader moest verdwijnen. Foto s die alles te maken hebben met een mooie, jonge Argentijnse die in korte tijd de harten van de Nederlanders heeft veroverd.

 • De Buitenkant. / G. Komrij.

  De Buitenkant. / G. Komrij.

   6/8/19. Dit tweehonderdste deel van Privé-domein is een uniek soort autobiografie: een uit interviews gecomponeerd zelfportret in de vorm van een woordenboek. De buitenkant geeft van A tot Z ( Of liever gezegd, van de Achterhoek tot het Zuiden) een toegankelijk overzicht van Komrij s veelzijdige interesses: lelijkheid, liefde en luiheid; poëzie, polemiek en politiek; recensent, religie en Reve; volwassenheid, vriendschap en vrouwen.  De buitenkant is, hoewel door buitenstaanders genotuleerd, een hoogstpersoonlijk 'abecedarium' en biedt, aangenaam leesbaar en aangenaam hanteerbaar, een soort landkaart van Komrij s territorium: over wie heeft hij ook alweer wat gezegd? wat had hij te beweren over dat-en-dat?

 • Je ziet mij nooit meer terug / Sonja Barend

  Je ziet mij nooit meer terug / Sonja Barend

   6/8/19.Autobiografisch getint relaas van tv-presentatrice Sonja Barend, ook wel bekend als de Koningin van de Talkshow.

 • Oorlogsouders / I. van Boetzelaer.

  Oorlogsouders / I. van Boetzelaer.

   6/8/19. Een familiekroniek over de adellijke families Van Boetzelaer en Von der Recke.Alexander Münninghoff, auteur van de bestseller De Stamhouder schreef over Oorlogsouders: 'Een monumentale bijdrage aan het voortschrijdend inzicht in onze geschiedenis. Hoe liefde en objectiviteit toch samen kunnen gaan is weergaloos beschreven.' Eind jaren dertig raakt Willem, baron van Boetzelaer in pro-Duitse invloedssferen. Tijdens de oorlog neemt hij dienst bij de Waffen SS. Hij strijdt tegen de Russen. Terug in Nederland aanvaardt hij een rechercheursbaan bij de onder Duitse dominantie staande Haagse politie - met vreselijke consequenties. Na de oorlog wordt Willem ter dood veroordeeld, later omgezet in levenslang.

 • Dan neem je toch gewoon een nieuwe. / A. Scheulderman

  Dan neem je toch gewoon een nieuwe. / A. Scheulderman

   3/8/19. 'Het was maar een dier,' hoorde Antoinnette Scheulderman regelmatig toen ze rouwde om haar overleden hond Bubbels. Maar iedereen die ooit een huisdier heeft gehad, weet hoe innig de band tussen mens en dier kan zijn. Tachtig procent van de baasjes beschouwt hun huisdier als volwaardig onderdeel van het gezin, toch lijkt verdriet om de dood van een dier nog altijd taboe, iets waarvoor je je zou moeten schamen.  In Dan neem je toch gewoon een nieuwe schrijft Scheulderman openhartig over haar eigen ervaringen, gaat te rade bij bekende baasjes die vertellen over de liefde voor en de lol met hun dieren, maar ook over het verdriet en het gemis als ze er opeens niet meer zijn, en vraagt deskundigen om advies.

 • If we were villains / M. L. Rio.

  If we were villains / M. L. Rio.

   3/8/19. Oliver Marks has just served ten years for the murder of one of his closest friends - a murder he may or may not have committed. On the day he's released, he's greeted by the detective who put him in prison. Detective Colborne is retiring, but before he does, he wants to know what really happened ten years ago.As a young actor studying Shakespeare at an elite arts conservatory, Oliver noticed that his talented classmates seem to play the same roles onstage and off - villain, hero, tyrant, temptress - though Oliver felt doomed to always be a secondary character in someone else's story. But when the teachers change up the casting, a good-natured rivalry turns ugly, and the plays spill dangerously over into life.When tragedy strikes, one of the seven friends is found dead. The rest face their greatest acting challenge yet: convincing the police, and themselves, that they are blameless.

 • Ander licht / R. Steenbeek

  Ander licht / R. Steenbeek

   3/7/19. In het koor van de Joriskerk schildert Matthias Withoos, geassisteerd door zijn kinderen en twee andere leerlingen, het grote Gezicht op Amersfoort. Tegelijk met Alida s liefde voor het schildersvak groeit haar liefde voor de begaafde medeleerling Jasper van Wittel. Hun samenzijn wordt wreed verstoord door de dramatische gebeurtenissen van het rampjaar 1672. Jasper vertrekt naar Italië en via zijn brieven leert Alida het leven kennen van de beruchte Bentveughels, de Nederlands-Vlaamse schildersvereniging in Rome. Terwijl Jasper furore maakt als Gaspare Vanvitelli ontwikkelt Alida zich tot een gerenommeerd schilderes. Door haar vriendschappen met zelfbewuste vrouwen als Agnes Block en Maria Sybilla Merian gaat ze haar leven in een ander licht zien.

 • Wij zijn de Bickers! / Simone van der Vlugt

  Wij zijn de Bickers! / Simone van der Vlugt

   2/8/19. Tijdens de research voor haar historische romans stuitte Simone van der Vlugt op allerlei bijzondere verhalen, die ze nu in haar eerste non-fictieboek deelt.Wij zijn de Bickers! vertelt het meeslepende verhaal van de Amsterdamse regentenfamilie Bicker, bekend van burgemeester Andries Bicker en Bickerseiland. We maken kennis met ze in de zestiende eeuw, als ze hun positie te midden van de stadselite innemen, en volgen ze naar de zeventiende eeuw, als ze op het toppunt van hun macht komen. Zowel de familie als de stad Amsterdam heeft in de Gouden Eeuw een belangrijk stempel gedrukt op de geschiedenis. Ook de periode na die glorietijd maken we met de familie mee, via Wendela Bicker, de vrouw van Johan de Witt, die in een woelige tijd leefde.

 • Terug in Rome / R. Steenbeek

  Terug in Rome / R. Steenbeek

   2/8/19. In dit boek vervolgt Rosita Steenbeek de avontuurlijke omzwervingen door deze zo gelaagde stad, die ze begon in het zeer succesvolle Thuis in Rome. Belevenissen in het heden worden afgewisseld met gebeurtenissen in het antieke Rome. Ze eet ondergronds in een pizzeria, gebouwd tussen de muren van de Thermen van Agrippa; ziet een regen van rode rozenblaadjes neerdalen in het Pantheon en een zomerse sneeuwbui in een kathedraal. Ze ontmoet kleurrijke personages: Tiberschuimster Valentina, die haar vertelt over de geheimen van de rivier, een voetenfetisjist maar ook de schimmen van Romeinse keizers. Ze ontdekt het Egyptische Rome en dat van de oprukkende Napolitaanse maffia. Ze bezoekt het mausoleum van keizer Augustus, de villa met de bunker van Mussolini en de sacristie van de paus.Wederom wordt duidelijk dat het gewone leven in Rome nooit gewoon is!

 • Hoed u voor mensen die iets zeker weten / J. Terlouw

  Hoed u voor mensen die iets zeker weten / J. Terlouw

   2/8/19. 'Al vrij lang geleden ben ik tot de overtuiging gekomen dat op geen enkele wezenlijke vraag een definitief antwoord mogelijk is. Dat verontrust me niet, ik vind het eerder geruststellend. Vragen zijn diepzinnig, mysterieus, ze hebben de sierlijke vorm van het vraagteken. Antwoorden zetten het probleem bij in een leerboek, opgelost, afgedaan, opgeborgen. Vragen kunnen steeds een nieuwe vorm aannemen, een nieuw licht werpen op het probleem waaraan ze hun bestaan danken. Antwoorden plegen moord op het probleem.' Aldus Jan Terlouw in Hoed u voor mensen die iets zeker weten, een prachtig boek dat verschijnt ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Hier is een oud-politicus aan het woord die wezenlijke vragen durft te stellen - vragen over duurzaamheid, democratie, mensenrechten, welvaartsverdeling - zonder zich er met gemakkelijke antwoorden van af te maken. Hij toont zich een onafhankelijk en analytisch denker die geschoold is als natuurwetenschapper en afhaakt zodra een axioma tot absolute waarheid wordt verheven.

 • De schakel / F. Visser

  De schakel / F. Visser

   2/8/19. De Schakel. Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog. Een selectie authentieke verhalen van Nederlandse Engelandvaarders, aan de hand van dagboeken, rapporten, brieven en uitgebreide persoonlijke interviews. Met voorwoord van Z.K.H. de Prins der Nederlanden.

 • De hand van Sofonisba / L. De Medici

  De hand van Sofonisba / L. De Medici

   2/8/19. De hand van Sofonisba is een fascinerende historische thriller over een van de weinige vrouwelijke kunstenaars in de Renaissance: Sofonisba Anguissola, geniaal schilderes en hofdame van Philips II. Rond deze intrigerende historische persoon ontwikkelt Lorenzo de?Medici een superspannende plot, waarin een van haar zelfportretten een mysterieuze rol speelt. In het jaar 1624.

 • De meester / J. Janzing

  De meester / J. Janzing

   1/8/19. Charlotte Brontë, een domineesdochter uit Yorkshire, Engeland, hunkert naar avontuur. Ze vat het idee op om samen met haar zus Emily talen te studeren in het buitenland. Het katholieke en mondaine Brussel, de hoofdstad van het piepjonge koninkrijk België, bezorgt hun een culturele schok. Het gerucht gaat zelfs dat de koning een minderjarige maîtresse heeft. In het pensionaat van madame Heger, te midden van rijke en verwende jongedames, proberen Charlotte en Emily zichzelf te blijven. Maar dan wordt Charlotte verliefd op de heer des huizes, Constantin Heger…

 • Een soort familie / K. van Beijnum

  Een soort familie / K. van Beijnum

   1/8/19. Eind jaren tachtig, een klein dorp aan de Waddenzee. Het leven van de ouders van Teun staat in het teken van de grote idealen. Het gezin offert er alles voor op. Maar wat betekent dat voor Teun en zijn oudere broer? Ieder op eigen wijze proberen de jongens, regelmatig doelwit van pesterijen, op school en op straat te overleven. Als de broer zijn ouders en hun idealen radicaal de rug toekeert, raakt het gezin ontwricht. Een soort familie is een vernuftig, aangrijpend verhaal over loyaliteit en liefde.

 • Caesarion / Tommy Wieringa

  Caesarion / Tommy Wieringa

   1/9/19. Tijdens zware winterstormen ontlaadt de Noordzee zich op de kust van East Anglia, beetje bij beetje verdwijnt het land in de golven. Op de klif woont Ludwig Unger met zijn moeder, na iedere winter is de zee hun huis een beetje dichter genaderd. Ludwig komt voort uit het huwelijk van twee beroemdheden, en was voorbestemd van hun beider talenten de vermenigvuldiging te zijn. In de ambitieuze dromen van zijn moeder is hij concertpianist. Nu speelt hij voor zijn geld in hotelbars, en vertelt hij in drie nachten zijn levensverhaal aan een vreemde vrouw.

 • De Joodse messias / Aron Grunberg

  De Joodse messias / Aron Grunberg

   1/8/19. Xavier Radek is een in Basel woonachtige, geassimileerde,niet-Joodse jongeman met een missie: hij wil meer weten over het lijden van de joden. Daarom besluit hij de vijanden van het geluk te gaan troosten. Zijn grootvader was een nazi die het handwerk van de dood nog verstond. Zijn vader iseen bekende architect, met een voorliefde voor massagesalons.En dan zijn moeder: een hartstochtelijke vrouw, die een aquarellerende dictator die zeventig jaar geleden actief was consequent aanduidt als ?Je-weet-wel-wie?.Hoe wel zijn ouders Xaviers gedrag afdoen als puberalenstoornis, raakt hij bevriend met Awromele, zoon van een rabbijn, die hem adviseert Jiddische lessen te nemen en zich te laten besnijden.

 • De kruisvaarders / J. Lehmann

  De kruisvaarders / J. Lehmann

   31/7/19. Opgeroepen door Paus Urbanus de tweede moesten alle christenen, de ridders voorop,huis en haard verlaten om ter vergeving van hun zonden naar verre landen te trekken.

 • 1900 / J. Bank & M. van Buuren.

  1900 / J. Bank & M. van Buuren.

   31/7/19. 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur brengt het Nederlandse fin de siècle en het begin van de nieuwe eeuw in kaart. Twee typerende onderwerpen staan daarbij centraal: de secularisatie en de decadentie. Maar hoe ingrijpend waren uiteindelijk al de invloeden en veranderingen? De auteurs geven antwoord op de vraag in hoeverre de Nederlandse samenleving in deze periode blijft beantwoorden aan het beeld van gematigdheid en tolerantie.

 • Op slot / Bernlef

  Op slot / Bernlef

   31/7/19.Ze waren vrienden voor het leven geweest, de schilder IJsbrand Blok en de fotograaf dick Noordeloos. Na de plotselinge dood van IJsbrand ontfermt de dochter van de schilder zich over zijn nalatenschap. Ze vindt dat Dick de aangewezen persoon is om de schilderijen van haar vader te fotograferen voor een catalogus bij een overzichtstentoonstelling.Terwijl Dick fotografeert (en zo dagenlangs geconfronteerd wordt met IJsbrands verdwenen muze, zijn vrouw Nadia), begint hij langzaam te beseffen welk drama zich in het leven van zijn oude vriend voltrokken heeft - een drama dat zijn neerslag vond in olieverf op doek.

 • Verhalen van de ziel / G. Zukav

  Verhalen van de ziel / G. Zukav

   31/7/19. Met boeiend vertelde, ruim vijftig waargebeurde geschiedenissen, illustreert sterauteur Gary Zukav thema's als intuïtie, buitenzintuiglijke waarneming, menselijke liefde, samenwerking, levenskracht. Hij demonstreert dat de mens in een groter verband leeft dan hij met zijn vijf 'normale' zintuigen kan waarnemen. Ieder mens kan contact maken met zijn diepste bronnen van gevoel, inzicht en creativiteit, en daardoor een voller en krachtiger leven leiden. Gary Zukav's verhalen zullen de inspiratie zijn om de 'verhalen van de ziel' te ontdekken.

 • De Kleurrijke Wereld Van De Voc

  De Kleurrijke Wereld Van De Voc

   31/7/19. Op 20 maart 1602 werd de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Aan deze handels- en scheepvaartonderneming, in de zeventiende en achttiende eeuw de grootste ter wereld, was door de Staten-Generaal het alleenrecht voor de handel op Azie verleend. Dit fraai uitgevoerde boek verschijnt ter gelegenheid van het VOC-jubileumjaar 2002. Het vertelt over de oprichting van de VOC, de invloed van de VOC op het dagelijks leven in Nederland en in Europa (eet- en drinkgewoonten: koffie, thee en specerijen; kleding: kimono en sits; de interieurs: Japanse lakmeubels, chinoiserie; kennis en wetenschap etc.). Uitvoerig wordt ingegaan op de activiteiten van de VOC op plekken in Azie waar de meest succesvolle producten vandaan kwamen, zoals Indonesie, Japan, China en Ceylon. Ook wordt aandacht besteed aan concurrenten van de VOC, zoals de Engelse, Deense en Zweedse Oost-Indische compagnieen. Dit rijk geillustreerde (kleurenfoto's, tekeningen) jubileumboek werd samengesteld in samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Maritiem Museum Rotterdam en het Rijksmuseum Amsterdam.

 • Winnie de Poeh / A.A. Milne

  Winnie de Poeh / A.A. Milne

   31/7/19. De speelgoedbeer Winnie de Poeh beleeft met zijn vriendjes en zijn beschermer Christoffer Robin allerlei fijne, maar ook griezelige avonturen in het bos. Vanaf ca. 5 jaar.

 • Het evenwicht / Martin Bril

  Het evenwicht / Martin Bril

   31/7/19. In de zomer van 2008 hoorde Martin Bril dat hij kanker had. Het weerhield hem er niet van door te gaan met schrijven en met het maken van zijn boeken. Nederland leefde mee met Bril, die af en toe verslag deed van zijn toestand. Soms indringend, vaker met humor. Maar altijd vol met zijn meesterlijke observaties van de mensen en dingen die op zijn pad bleven komen, ook in het ziekenhuis of tijdens het lezen van een bijsluiter. Bril ging de ziekte te lijf zoals een schrijver dat doet: met zijn pen.

 • Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen / J. V. Hendriks

  Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen / J. V. Hendriks

   30/7/19.  Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd.

 • Annales. / P. C. Tacitus & P. K. Huibrgtse

  Annales. / P. C. Tacitus & P. K. Huibrgtse

   30/7/19. Tacitus was een geschiedschrijver van 56 tot 117 n.Chr. in Rome. Naast schrijven hield hij zich ook veel bezig met magistraturen, waaronder het consulaat. Hij schreef meerdere werken, waaronder de Annales, bekend onder de Latijnse titel: Ab excessu divi Augusti(Vanaf het heengaan van de vergoddelijkte Augustus). Zoals de titel al aangeeft begint Tacitus met het bespreken van de periode na de dood van Augustus, maar hij blikt nog wel terug naar wat er voor het heengaan was, namelijk de koningstijd en de republiek in een notendop.

 • Knives and Daggers / Z. Faktor.

  Knives and Daggers / Z. Faktor.

   30/7/19. Met illustraties in zwart/wit.

 • De Verboden Stad / E. van Mende o.a.

  De Verboden Stad / E. van Mende o.a.

   30/7/19. Met bijdragen in het Nederlands en Engels  en met 100 illustraties en foto s in zwart/wit en kleur.

 • India Goden als mensen / W. Callewaert

  India Goden als mensen / W. Callewaert

   29/7/19. India is mysterieus,bizar en betoverend. Wat het land zo aantrekkelijk maakt is zeer divers. De schijnbare rust op het platte land, de drukte in de steden, het perfecte samengaan van het heden en het verleden, de kleuren, het eten, kort om, te veel om op te noemen.

 • Living in Morocco / B. Stoeltie

  Living in Morocco / B. Stoeltie

   29/7/19. Though it lies just across the Mediterranean from Europe, barely a stones throw from Spains southernmost tip, Morocco couldnt possibly be farther away.

 • Hoorn in de twintigste eeuw / B. Leek & G. Baas o.a.

  Hoorn in de twintigste eeuw / B. Leek & G. Baas o.a.

   29/7/19. Geschiedschrijving, met veel foto-afbeeldingen, van de stad Hoorn in de twintigste eeuw met als thema's onder meer: bevolking, openbaar bestuur, onderwijs, maatschappelijke ontwikkeling, economie.

 • De kracht van het NU / E. Tolle

  De kracht van het NU / E. Tolle

   27/7/19. - identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al `heel' en `volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als `overgave', `vergeving' en `het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.

 • Gewoon God / T. Hermans

  Gewoon God / T. Hermans

   27/7/19. In januari 1995 ontmoette Toon Hermans de arts en auteur Mieke Mosmuller. Na de eerste ontmoeting vond Toon in haar een gesprekspartner met wie hij in talrijke ‘sessies’ zijn twijfels, zijn zekerheden, alles wat hem bezighield besprak. Op basis van die dialogen schreef Mieke Mosmuller dit boek.Toon Hermans zei hierover bij het verschijnen in 1998: ‘Als ik nu lees wat zij ervan heeft gemaakt, komt het mij voor, dat het een soort biecht is die ik gesproken heb. Waarin ik mij heb laten gaan, dan weer eens gelukkig, dan weer vertwijfeld. Altijd met de hoop in het hart dat ik met wat ik gezegd heb mensen kan bereiken die daar iets aan hebben. Al jaren krijg ik brieven van zoekende mensen. Mensen die gelukkig zijn, mensen die geen uitkomst meer zien. Ik denk dat zij mij de moed hebben gegeven om deze openhartigheid te tonen.’

 • Het ijsboek. / F. Gosetti.

  Het ijsboek. / F. Gosetti.

   27/7/19. Een maaltijd is pas compleet wanneer ze wordt afgesloten met een heerlijk dessert, en wat is nou lekkerder dan ijs!

 • Yoga / T. Fraser

  Yoga / T. Fraser

   27/7/19. Hatha-yoga is de yoga voor zowel het fysieke als het mentale lichaam, waarbij het vitaliseren van het grofstoffelijke lichaam en de reiniging van het autonome zenuwstelsel aandacht krijgen. Het fysieke deel bestaat uit lichaamshoudingen (asana's) en energiebeheersing door ademtechnieken (pranayama); het mentale deel omvat, naast de sociale en ethische principes, het naar binnen keren van de zintuigen, concentratie, meditatie en contemplatie, zoals beschreven in de yoga-sutra's van de wijsgeer Patanjali. De auteur van dit werkboek, een professioneel yogalerares, gaat, naast de stressreducerende werking van dit yogastelsel, geserreerd in op meditatie, voedingsgewoonten en levensstijl. De houdingen worden aan de hand van kleine kleurenfoto's vakkundig toegelicht en verduidelijkt. Het fraai vormgegeven vierkante werkboekje bevat een overzichtelijk register en een veelvoud aan citaten uit klassieke yogateksten zoals de Hathayogapradipika. Met alfabetisch register. Kleine druk.Ruud Booms

 • Yoga handboek / T. Fraser

  Yoga handboek / T. Fraser

   27/7/19. Basiscursus voor thuis , leren zonder leraar.

 • Handboek stijl./ P. Burger.

  Handboek stijl./ P. Burger.

   26/7/19. Het 'Handboek Stijl' is al meer dan tien jaar het standaardwerk over leesbaar schrijven. In 2009 verschijnt een herziene editie. Een uniek stijlboek: lees het 'Handboek Stijl' en maak uw teksten beeldender met prikkelende details, levendiger met anekdotes en pakkende citaten en spannender met cliffhangers, tijdbommen en andere structuurtrucs. Het is een praktisch naslagwerk: uitvoerig, toegankelijk en helder. En een inspirerend ideeënboek: vol levensechte voorbeelden, direct toepasbare tips en stimulerende praktijkverhalen van schrijvers en journalisten.

 • De jongen die zijn vader zocht / John Boyne

  De jongen die zijn vader zocht / John Boyne

   26/7/19. Op de dag dat de Eerste Wereldoorlog begint, belooft de vader van Alfie Summerfield aan zijn zoon dat hij niet zal gaan meevechten – maar de volgende dag moet hij die belofte al breken. Hij gaat op een zeer speciale, geheime missie, en de hele oorlog lang heeft Alfie geen idee waar zijn vader zou kunnen zijn. Is hij inmiddels gesneuveld?Op zijn negende moet Alfie al gaan werken als schoenpoetser op King’s Cross Station. Dan leest hij onverwachts zijn familienaam op een vel papier dat toebehoort aan een legerarts. Zijn vader leeft nog, en ligt met een oorlogstrauma in een ziekenhuis ver weg. Alfie besluit dat het tijd wordt voor zijn eigen geheime missie: hij zal zijn vader in het ziekenhuis opzoeken en hem terugbrengen naar hun huis op Damley Road.

 • The wind in the willows / K. Grahame

  The wind in the willows / K. Grahame

   26/7/19. Rat, Mole, Badger and the preposterous Mr Toad, have brought delight to many through the years with their odd adventures on and by the river, and at the imposing residence of Toad Hall.

 • Eva's oog / Karin Fossum

  Eva's oog / Karin Fossum

   26/7/19. Als de schilderes Eva Magnus en haar dochtertje Emma langs een rivier wandelen, ontdekken ze het dode lichaam van een man. Eva belooft Emma dat ze de politie gaat bellen, maar dat doet ze niet. Waarom niet? En waarom reageert Eva elke keer zo ongemakkelijk als Emma zegt dat het fijn is dat ze meer geld hebben nu?Inspecteur Konrad Sejer is belast met het onderzoek naar de man in de rivier. Op zijn bureau ligt ook nog de onopgeloste zaak van de prostituee Maja, die een paar dagen eerder vermoord is. Al snel ziet Sejer een verband tussen beide misdaden: er is één naam die steeds opduikt - Eva Magnus.

 • Kijk niet achterom / Karin Fossum

  Kijk niet achterom / Karin Fossum

   26/7/19. Bij een afgelegen bosmeertje vindt de politie het dode lichaam van de vijftienjarige Annie Holland. Ze is volledig naakt, maar wel toegedekt met een windjack. Het knappe meisje was zeer geliefd in de kleine dorpsgemeenschap waar ze woonde en veel mannelijke bewoners hadden een oogje op haar. Halvor, een stille jongen met wie ze verkering had, vertelt dat Annie de laatste maanden van haar leven erg was veranderd. Ze leefde meer teruggetrokken en was zonder aanwijsbare reden een stuk zwaarmoediger geworden.Inspecteur Konrad Sejer en zijn collega Jacob Skarre gaan op zoek naar verklaringen en ontdekken dat er in het rustige dorpje meer geheimen bestaan dan ze aan het begin konden vermoeden.

 • Je wist het toch / J. Mendels

  Je wist het toch / J. Mendels

   26/7/19. De oorlog is alomtegenwoordig, onderduiken is tijdens de bezetting in Nederland anno 1943 levensgevaarlijk. Frans Winter en Henriëtte Bas moeten vluchten. Ze leren elkaar kennen in Londen. Afgesneden van hun vaderland, volkomen geïsoleerd, storten ze zich vol overgave in dit nieuwe leven. Maar ze weten vanaf het begin al dat hun liefde eindig moet zijn, omdat Frans na de oorlog terug zal keren naar zijn gezin in Holland.Is er wel een nieuw leven mogelijk, wanneer je voortdurend weet dat je geliefden thuis leven in oorlog? Het liefdespaar besluit van het vacuüm waarin ze zich nu begeven te genieten. Als hun liefde tijdelijk is, als ze elkaar later nooit meer zullen zien, is er geen enkele reden om geheimen voor elkaar te hebben, of op je tenen te lopen.Passend bij dit tijdelijke bestaan geven ze elkaar nieuwe namen en gaan voortaan als Raderdier en Kabouter door het leven. Zij stoort zich niet aan zijn affaires, hij leeft op door haar aanstekelijke eigenzinnigheid. Ze vinden een unieke vorm van samenleven: het is juist de eindigheid die hun verbond speciaal maakt.

 • Van Picasso tot Tapies / J. Sillevis

  Van Picasso tot Tapies / J. Sillevis

   24/7/19. De Spaanse kunstenaars die voor 1945 werkten zijn zeer bepalend geweest voor de ontwikkelingen in de kunst van de twintigste eeuw. Zij waren toonaangevend voor de veranderingen in de kunstwereld, in stijl, kunstenaarschap en de maatschappelijke positie van de kunstenaar. Picasso is hierin een sleutelfiguur. Met zijn regelmatige stijlwisseling toonde hij het belang van artistieke vrijheid. En met zijn wereldberoemde Guernica (waarvan op de tentoonstelling een aantal voorstudies worden getoond) gaf hij indringend commentaar op de Spaanse burgeroorlog. De stilistische ontwikkelingen die Picasso doormaakte zijn ook te zien in het werk van kunstenaars als Miró en Dalí, zij het op een geheel eigen manier. Na de Tweede Wereldoorlog zetten Tápies, Chillida en Saura de Spaanse traditie voort. Zij hebben aandacht voor abstractie en surrealisme, zowel figuratief als non-figuratief. In hun werk formuleren zij vaak een antwoord op de thematiek en materiaalkeuze van hun voorgangers. De topstukken zijn afkomstig uit het Spaanse museum Reina Sofía en worden maar zeer zelden uitgeleend.

 • De Kracht van Engelen / D. Virtue.

  De Kracht van Engelen / D. Virtue.

   24/7/19. Toen Doreen Virtue een paar jaar geleden het Griekse eiland Santorini bezocht, kwam ze in contact met een groep machtige engelen die zichzelf ‘de engelen van Atlantis’ noemde. Ze namen Doreen mee op een bijzonder spiritueel avontuur, waarin ze de oude geheimen van de healingstempels van de verloren gegane beschavingen van Atlantis herontdekte. Doreen constateerde dat het helingswerk dat ze tot dan toe samen met engelen had verricht en de duizenden getuigenissen van engelenhealing die ze in de loop der jaren had verzameld, naadloos aansloten bij de boodschappen van deze engelen van Atlantis. In De kracht van engelen leert Doreen Virtue zowel helers als leken hoe lichaam en geest met hulp van beschermengelen kunnen worden geheeld. Of je jezelf nu wilt helen of iemand anders, dit boek zal zeker je geloof en inzicht in de engelenmethoden vergroten.

 • Symbolen van de Inca, Maya en Azteken / H. Owusu.

  Symbolen van de Inca, Maya en Azteken / H. Owusu.

   24/7/19. Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis, waarvan de symboliek ons veel vertelt over het leven van deze verdwenen volken.

 • Jong van geest / J. A. Walburg

  Jong van geest / J. A. Walburg

   24/7/19. Er gaat onvoorstelbaar veel maatschappelijk kapitaal verloren door de onterechte aannames over ouder worden, zoals: oplopen in leeftijd vergroot de kans op depressies en cognitieve achteruitgang, maakt eenzaam en kost de maatschappij bovendien handen vol geld. Jong van geest ontkracht vanuit de wetenschap zo goed als alle mythes over ouder worden. Het boek is een oproep aan de 55+ om op de drempel van een nieuwe levensfase de oude idealen uit hun jeugd weer op te pakken. Jan Auke Walburg laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om op latere leeftijd een zinvol, productief en bevredigend leven te leiden en een mooie bijdrage te leveren aan de omgeving.

 • Tantrische liefde / M. Anand

  Tantrische liefde / M. Anand

   24/7/19. Tantra richt zich niet alleen op seksuele extase, maar is ook een manier om je bewustzijn te vergroten in het dagelijks leven. Deze 'alledaagse extase kun je ervaren als levensenergie vrij door je chakra's stroomt. Margot Anand noemt dit 'verliefd zijn op het leven'. Het maakt dat je meer doet dan alleen je plicht. Je neemt ten volle deel aan het leven en deelt je vreugde, pijn, talenten en waarheid met de mensen om je heen. 'Tantrische liefde' brengt je in contact met de schoonheid en de betekenis die al in ons dagelijks leven aanwezig zijn, aan de hand van de chakra's als zeven tantrische sleutels.

 • Hulpgids autisme / C. Williams

  Hulpgids autisme / C. Williams

   24/7/19. Voor de opvoeding en verzorging van kinderen met een stoornis in het autismespectrum zijn speciale vaardigheden en kennis vereist. De Hulpgids autisme biedt die expertise, op basis van jarenlange ervaring in de ondersteuning en begeleiding van kinderen met autisme en hun familieleden. Aan de hand van recente research en praktijkvoorbeelden behandelen de auteurs verschillende problemen en hun oorzaken, en geven zij oplossingen die het dagelijks leven een stuk eenvoudiger kunnen maken.  In eenvoudige, heldere taal komen aan bod:- de aard van de autismespectrumstoornis- hoe kinderen met autisme, PDD-NOS of Asperger-syndroom de wereld ervaren- methoden van gedragsregulering- alledaagse problemen met bijvoorbeeld eten, zindelijk worden, naar de wc gaan en slapen- strategieën voor het omgaan met agressie, frustratie en woedeaanvallen- benadering van gepreoccupeerdheid, obsessies en rituelen- manieren om de communicatie en sociale vaardigheden te verbeteren.

 • Expressionisme / D. Eiger.

  Expressionisme / D. Eiger.

   23/7/19. Een overzicht in woord en beeld van het Duitse expressionisme in de schilderkunst (ca. 1905-1920).

 • Lichtjaren / James Salter

  Lichtjaren / James Salter

   23/7/19. Het leven van het echtpaar Nedra en Viri bestaat uit luxueuze etentjes met hun benijdenswaardige vrienden, ingenieuze spelletjes met hun kinderen en tot in de puntjes georganiseerde dagen die ze doorbrengen met schaatsen of zonnen op het strand. Maar er zitten barstjes in het ogenschijnlijk perfecte oppervlak, tekortkomingen die onherroepelijk tot het verval van hun relatie zullen leiden. Lichtjaren, dat in 1975 voor het eerst verscheen, is een moderne klassieker; een verleidelijke, geestige, tedere en tot de verbeelding sprekende roman over een generatie mensen die de grenzen van hun geluk ontdekken.

 • Spel en tijdverdrijf / James Salter

  Spel en tijdverdrijf / James Salter

   23/7/19. De jaren zestig. Phillip Dean, gestopt met zijn studie aan Yale, reist door Frankrijk in een geleende auto. Als hij voor korte tijd verblijft in een plattelandsdorpje, begint hij een opwindende verhouding met de achttienjarige Franse Anne-Marie.Na het verschijnen van Spel en tijdverdrijf werd James Salter gezien als een van de grote schrijvers van onze tijd. De roman is een erotische vertelling waarin Salter in zijn ongeëvenaarde proza op zoek gaat naar de grens tussen droom en werkelijkheid, tussen lichaam en ziel.‘Kanalen, weelderig als jade, glijden onder ons voorbij, kanalen waarin brede schuiten liggen. Er ligt een groen vlies op het water. Je zou er bijna op kunnen schrijven. Hooivelden in lange, rechthoekige patronen.’

 • Ik drink op mensen / P. van Vliet

  Ik drink op mensen / P. van Vliet

   22/7/19. Ik drink op de mensen' is een van de bekendste Paul van Vliet-nummers, even karakteristiek voor zijn stijl als bijvoorbeeld 'Meisjes van dertien', 'Veilig achterop' en 'Boven op de boulevard'.Deze liedjes vormen het hoogtepunt van het oeuvre van een veelzijdig podiumartiest, die zijn carrière begon in kleine ensembles (Leidsch Studenten Cabaret, Cabaret PePijn) en later nationale roem verwierf met soloshows waarin hilarische conferences werden afgewisseld met onvergetelijke liedjes.Het lyrisch repertoire van Paul van Vliet wordt gekenmerkt door milde humor en een persoonlijke thematiek. Dat maakt de teksten min of meer tijdloos, reden temeer om ze ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de meester bijeen te brengen in een fraai verzorgde bundel. De samenstellers hadden vrije toegang tot het privéarchief van Paul van Vliet en kwamen terug met tientallen nooit eerder gepubliceerde nummers: hoogtepunten uit het Leidsch Studenten Cabaret, pareltjes uit de PePijn-tijd, curiosa en recent repertoire.

 • Helden & Hansworsten / J. Derksen

  Helden & Hansworsten / J. Derksen

   22/7/19. Als voetballer speelde hij ooit een relatief bescheiden rol, zij het wel jarenlang in de rijen van het betaald voetbal. Als journalist en televisie-persoonlijkheid speelt Johan Derksen sinds jaar en dag wel op het hoogste niveau. Derksen 'draagt' op natuurlijke wijze de programma's waarin hij zijn ongezouten meningen ventileert. Even zo goed relativeert hij zichzelf als geen ander en onderscheidt hij zich van velen in de televisiewereld door in elk geval altijd volkomen zichzelf te blijven. Kouwe drukte is aan hem geenszins besteed. Al decennia lang hanteert Derksen als de meest bejubelde - door een enkeling ook de meest verafschuwde - columnist zijn scherpe pen in Voetbal International. In 'Helden & Hansworsten' laten zijn gebundelde columns zien waar Derksen voor staat. Hij zegt wat gezegd moet worden, zonder aanzien des persoons.

 • Tibetaanse perziken / C. Visser

  Tibetaanse perziken / C. Visser

   22/7/19. Na jarenlange omzwervingen arriveert Samuel van der Putte in 1730 in Tibet. Wat de Zeeuwse wereldreiziger daar heeft meegemaakt, is niet bekend; er zijn slechts enkele papiersnippers van zijn hand overgeleverd. Carolijn Visser trok naar Tibet, in de hoop iets van de informatie op te ontrafelen. Tijdens een boeddhistische ceremonie in de stad ontmoet Visser Dolma, een jonge Tibetaanse die uit ballingschap is teruggekeerd. Zij laat zien hoe de Tibetanen hun leven voortzetten in de schaduw van de Chinese bezetting. Iedereen droomt van hoe Tibet zou kunnen zijn.

 • Norwegian Wood / Murakami

  Norwegian Wood / Murakami

   20/7/19. When he hears her favourite Beatles song, Toru Watanabe recalls his first love Naoko, the girlfriend of his best friend Kizuki. Immediately he is transported back almost twenty years to his student days in Tokyo, adrift in a world of uneasy friendships, casual sex, passion, loss and desire - to a time when an impetuous young woman called Midori marches into his life and he has to choose between the future and the past.

 • Dwars door de dagen / James Salter.

  Dwars door de dagen / James Salter.

   20/7/19. In Dwars door de dagen beschrijft James Salter op fijnzinnige en lyrische wijze zijn leven, dat na een jeugd in Manhattan door twee hemelsbreed verschillende carrières bepaald is: die van gevechtspiloot bij de Amerikaanse luchtmacht en die van schrijver. Na zijn studie ging Salter het leger in; hij voerde meer dan honderd gevechtsvluchten uit tijdens de Koreaoorlog. Daarna werkte hij tien jaar in de filmindustrie, waar hij kennismaakte met een groot aantal sterren, onder wie acteurs en producenten als Robert Redford en Roman Polanski, en waar hij ook de auteurs ontmoette die hem later zouden beïnvloeden.Dwars door de dagen is een onvergetelijke elegie van een schrijver die vertelt over zijn avonturen in de liefde, de oorlog en de literatuur.

 • Himalaya / M. Palin

  Himalaya / M. Palin

   20/7/19. Pakistan, Noordwest-India, Nepal, Tibet, Yunan, China, Nagaland en Assam, Bhutan en Bangladesh.

 • Verborgen wijsheid van het sprookje deel 1 / Mellie Uyldert

  Verborgen wijsheid van het sprookje deel 1 / Mellie Uyldert

   20/7/19. Een verrassende analyse van alle belangrijke sprookjes. Thema's als strijd tussen intellect en psyche of die tussen de kracht van de onschuld en de macht van de meerderheid worden door Mellie Uyldert op een tot de verbeelding sprekende wijze onthuld. De symboliek reikt veel verder en bezit een eigen waarde voor iedereen. Het lezen van sprookjes zoals Hans en Grietje of Roodkapje helpt ons te leren omgaan met menselijke emoties en driften nog afgezien van het plezier dat wij kunnen beleven aan het lezen of voorlezen van sprookjes.

 • Woest en ledig

  Woest en ledig

   20/7/19. Op 21 november 695 ontving Willibrord in Rome uit handen van paus Sergius II de aartsbisschoppelijke macht en de opdracht de Friezen te bekeren. Utrecht diende hem als missiebasis. De kerstening van de Friezen onder Willibrord en zijn opvolgers en de vroegste ontwikkeling van het Utrechtse bisdom hebben de afgelopen maanden volop in de belangstelling gestaan. Maar hoe zag Nederland eruit voor de komst van Willibrord? Wat weten we eigenlijk over ons land in de periode tussen 400 en 700 na Christus? Pas met de komst van het christendom kwam ons land binnen het bereik van de schriftcultuur. Uit de periode daarvoor beschikken we slechts over enkele losse berichten afkomstig van schrijvers uit Merovingisch Gallië of Angelsaksisch Engeland, voor wie ons land een ver, perifeer gebied was. Informatie uit de eerste hand krijgen we alleen uit archeologische bronnen. De gegevens die zij verschaffen zijn echter niet altijd even eenduidig. In dit themanummer komen verschillende Nederlandse onderzoekers aan het woord die de laat-antieke en vroeg-middeleeuwse periode vanuit nieuwe gezichtspunten proberen te benaderen. Ook de vaste rubrieken staan geheel in het teken van deze periode.

 • Eros unterm Doppeladler / Alexander Sixtus von Reden

  Eros unterm Doppeladler / Alexander Sixtus von Reden

   19/7/19. Met zwart/wit en kleur foto s.

 • Dageraad van de moderne kunst./ D. Wintgens Hotte

  Dageraad van de moderne kunst./ D. Wintgens Hotte

   19/7/19. De moderne kunst gloort aan de horizon. Een nieuwe stijl breekt door vanuit een atelier in Leiden. Nieuwe visies en visioenen krijgen gestalte. In de periode van de eeuwwisseling tot aan de tweede wereldoorlog zoeken kunstenaars, vormgevers en architecten naar nieuwe uitdrukkingsvormen, terwijl tegelijkertijd traditionele denkbeelden doorwerken. De uiteenlopende opvattingen, hun vele schakeringen en wisselwerkingen worden bezien vanuit één stad waar de kunstenaars elkaar ontmoetten of juist ontliepen in dit boek bij elkaar gebracht. Een uitgebreid onderzoek ging hieraan vooraf. Vele werken van bekende, maar ook van in de tussentijd vergeten kunstenaars zijn boven water gehaald: schilderijen, beelden, zilver, textilia (weefwerk en batiks), meubels en niet te vergeten de architectuurstrijd naar aanleiding van de spectaculaire brand van het stadhuis in 1929.Het boek geeft een samenhangend beeld van de kunst en cultuur in Leiden en omgeving. Door de aanwezigheid van verrassend vele toonaangevende kunstenaars is het beeld representatief voor wat zich in die jaren in Nederland afspeelt.

 • Closing Ranks / Dirk Bogarde

  Closing Ranks / Dirk Bogarde

   19/7/19. Beau Grayle was a wartime hero, with a dreadful dark secret. As Nanny Grayle slips away, the family's way of life and the glory that was Hartleap, their home, seem to be sliding into the grave with her. As the tide of terrible truths rises, the family are desperately closing ranks.

 • A Period of Adjustment / Dirk Bogarde

  A Period of Adjustment / Dirk Bogarde

   19/7/19. This is a sequel to "Jericho".

 • The complete chronicles of Narnia / C. S. Lewis.

  The complete chronicles of Narnia / C. S. Lewis.

   18/7/19. Fantastic creatures, heroic deeds, epic battles in the war between good and evil, and unforgettable adventures come together in this world where magic meets reality, which has been enchanting readers of all ages for over sixty years. The Chronicles of Narnia has transcended the fantasy genre to become a part of the canon of classic literature.

 • De spiritualiteit van het lichaam / A. Lowen

  De spiritualiteit van het lichaam / A. Lowen

   18/7/19. Ons lichaam is een afspiegeling van onze ervaringen, ook al zijn we ons daarvan lang niet altijd bewust. In dit boek laat Lowen zien hoe onze jeugdervaringen, onze trauma's en onze gevoelens onmiskenbaar tot uitdrukking komen in de houding en bewegingen van ons lichaam. De activiteit van het lichaam, die kan worden afgeleid uit de helderheid van de ogen, de kleur en de warmte van de huid, de spontaniteit van de gelaatsuitdrukking, de levendigheid van het lichaam en de sierlijkheid van onze bewegingen, is een objectieve afspiegeling van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een gezond lichaam bezit een natuurlijke gratie. Als kind hebben we deze gratie verloren nadat we ons keer op keer moesten conformeren aan verwachtingen van de buitenwereld. Dit verlies van gratie is een fysiek verschijnsel. Lowen brengt ons in contact met de spirituele dimensie van gezondheid, maar Lowen zou Lowen niet zijn als hij dat niet zou doen door het lichaam te benaderen als een energetisch systeem, een potentiële bron van energie, vitaliteit en spirituele vreugde. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit zijn 35-jarige praktijk als bio-energetisch therapeut laat Lowen ons bewust worden van de oorzaken van het verlies aan gratie en welbevinden. Met behulp van eenvoudige bio-energetische oefeningen, die de lezer zelfstandig kan uitvoeren, kunnen we de verloren gegane gratie en harmonie van het lichaam herwinnen, en daarmee ook het welbevinden en de vreugde waarmee zij verbonden is. Energie is de kracht achter het spirituele in de geest, en daarom de basis voor de spiritualiteit van het lichaam.

 • Ik Heb Het Lied Al Honderd Maal Gezongen / C. Kloet.

  Ik Heb Het Lied Al Honderd Maal Gezongen / C. Kloet.

   18/7/19. Van vijftig vooraanstaande Nederlandse tekstdichters selecteerden Boudewijns en De Kloet de mening twee allerbeste liedjes. Zij kozen die titels door de tijd en alle genres heen ; van Jean Louise Pisuisse en Louis Davids tot en met de Nederpop van Doe Maar en Blof, avn Annie Schmidt, Tom Manders en Johnny Hoes tot Ramses Shaffy, Andrè Hazes en guus Meewis. De integrale liedteksten gaan vergezeld van details over auteurs,componisten,zangers of zangeressen, alsook gegevens over plaatopnames. Het boek is gelardeerd met talloze anekdotes. Kortom; een complete documentaire die aangenaam leest,waarbij de samenstellers hebben geput uit hun rijke ervaring in de wereld van radio en platenindustrie.

 • Liefde is vreemd / Herman Finkers

  Liefde is vreemd / Herman Finkers

   18/7/19. Op verzoek van Uitgeverij Thomas Rap maakte Herman Finkers een selectie uit eigen werk.

/
Toont 1 tot 100 (van 6116 produkten)