Nieuwe artikelen

/
Toont 1 tot 100 (van 6208 produkten)
 • Dreamscape 2 / M. Salome

  Dreamscape 2 / M. Salome

   18/10/19. A variety of 43 internationally known artists in the genre Magic Realism is showing their own especially, selected work. Among those are Michael Parkes, David M Bowers, Steven Kenny, Micha Lobi, Michael Hiep, Andre Martins de Barros, Claus Brusen, Michael Maschka, Oliver Zapelli, Ole Ahlberg, Gil Bruvel and many others.

 • De Nehru's & De Gandhi's / Tarig Ali.

  De Nehru's & De Gandhi's / Tarig Ali.

   18/10/19. De geschiedenis van India loopt voor een groot deel parallel aan de geschiedenis van de familie Nehru-Gandi.

 • De tuinbaas en zijn buitenplaats / G. A. M. Offenberg

  De tuinbaas en zijn buitenplaats / G. A. M. Offenberg

   18/10/19. Een belangrijk deel van de buitenruimte in ons land bestaat uit monumentaal historisch groen – kasteeltuinen, buitenplaatsen, landgoederen, kloosterterreinen, stads- en heemparken, horti en arboreta vormen een substantieel deel van ons levend (horti)cultureel erfgoed. De hoge kwaliteit van deze terreinen wordt meestal bewaakt door de 'tuinbaas'. Dit boek bevat een inventarisatie en documentatie van 24 buitenplaatsen, landgoederen en andere historische tuinen die grotendeels rijksmonument zijn. Door middel van uitgebreide gesprekken met de tuinbaas (een niet meer alom bekende term, tegenwoordig spreekt men van beheerder, opzichter of zelfs groenmanager), geplaatst in een cultuurhistorische context, wordt belangrijke horticulturele kennis vastgelegd. Kennis die anders verloren dreigt te gaan, omdat deze beroepsgroep geen schriftelijke traditie kent.

 • Volkscultuur in Europa 1500-1800. / Peter Burke.

  Volkscultuur in Europa 1500-1800. / Peter Burke.

   18/10/19. De laatste jaren is onder invloed van de bloei van de mentaliteitsgeschiedenis de belangstelling voor volkscultuur enorm gegroeid. Deze aandacht uitte zich voornamelijk in regionale onderzoeken en deelstudies, een synthese ontbrak. De Britse historicus Peter Burke heeft met deze publicatie in deze leemte voorzien. In dit boek staat de volkscultuur van het hele preïndustriële Europa centraal: de periode van de Middeleeuwen tot de Industriële Revolutie, beschreven aan de hand van voorbeelden uit een gebied dat zich uitstrekt van Noorwegen tot Sicilië en van Ierland tot de Oeral. Systematisch zet Burke uiteen wat hij onder volkscultuur verstaat, hoe zij in de loop der eeuwen is overgedragen, welke verschijningsvormen en genres zij kent en hoe zij werd beïnvloed door kerk, politiek en economie.

 • The Lure of Paris / H. B. Weinberg

  The Lure of Paris / H. B. Weinberg

   18/10/19. Using letters and diaries, this book describes the day-to-day experiences of American artists thrust into the unusual world of the Paris atelier. It is illustrated with works by Alexandre Cabanel, John Singer Sargent and Thomas Eakins. The virtuosity and beauty of French and American academic painting are spotlighted by the author, who aims to challenge the chauvinism in American art history by revealing the extent of French influence on the American painters who sought training in Paris.

 • Eten in het schijnsel van de maan. / A. Johnston.

  Eten in het schijnsel van de maan. / A. Johnston.

   17/10/19. Anita Johnston gebruikt, net als Clarissa Pinkola Estés in De ontembare vrouw, metaforen en verhalen om vrouwen te laten zien hoe ze in contact kunnen komen met hun innerlijke wijsheid. Door praktische inzichten en oefeningen te verweven met een rijke variatie aan oude verhalen, multiculturele mythen, legenden, sprookjes en folklore, leert ze vrouwen die kampen met eetstoornissen de metaforen te ontdekken die verborgen liggen in hun eigen levensverhalen, in hun dromen, in hun lichaam en in hun omgang met voeding, zodat ze zich kunnen bevrijden van dwangmatig eten en geobsedeerdheid door voedsel. Eten in het schijnsel van de maan helpt vrouwen onder andere: &8226; de oorsprong te begrijpen van verstoorde eetgewoonten, en de vaardigheden te ontwikkelen om deze eetgewoonten te herstellen; het verschil te leren tussen lichamelijke en emotionele honger; te luisteren naar hun lichaam: eet wanneer je honger hebt en stop wanneer je genoeg hebt, dromen te gebruiken om inzichten en aanwijzingen te krijgen; ontdekken welke rol hun menstruatiecyclus kan spelen bij het het weer in het gareel brengen van hun eetgedrag.

 • Cosa Nostra./ J. Dickie.

  Cosa Nostra./ J. Dickie.

   17/10/19. Sinds zij honderdveertig jaar geleden werd opgericht, heeft de maffia vele namen gehad: de Sekte, de Broederschap, het Genootschap van Eer en ten slotte Cosa Nostra. Dit is het verhaal van een beweging die ontstond in de dorpen van Sicilië, gaandeweg Italië in zijn greep kreeg en de oversteek naar Amerika waagde. Aan het einde van de twintigste eeuw werden de maffia zware slagen toegebracht, en dankzij de spijtoptanten weten we nu meer over de innerlijke werking van de maffia dan ooit tevoren.

 • De Vrijmetselaars / G. Morgan

  De Vrijmetselaars / G. Morgan

   17/10/19. Dit boek behandelt de geschiedenis, de ritten, de mythen en feiten van de vrijmetselarij, die koningen, presidenten, hoge militairen, belangrijke politici, schrijvers en filosofen onder haar leden telt. Meer dan 160 illustraties verduidelijken de fascinerende en veelzijdige rol die een van de geheimste organisaties ter wereld met name op het politieke vlak heeft gespeeld en nog steeds is.

 • Tribute to another pioneer

  Tribute to another pioneer

   17/10/19.Reproductions Fromm the First World Atlas Published on the 50th Anniversary of KLM Roral Dutch Airlines.

 • Praktijkboek rijbewijs B

  Praktijkboek rijbewijs B

   17/10/19. Het theorieboek B - Auto, de basisIn dit boek komen alle verkeersregels voorbij die jij als automobilist moet kennen om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. Het is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken waarin je stapsgewijs leert over onderwerpen zoals andere weggebruikers, voorrang en voor laten gaan, de auto rijklaar maken, bijzondere verkeerssituaties enz.

 • Steeds verder weg / Boudewijn Buch

  Steeds verder weg / Boudewijn Buch

   16/101/19. Boudewijn Büch heeft nog nooit een echt reisboek geschreven. Weliswaar schreef hij enkele eilandboeken, maar in dit boek doet hij voor het eerst verslag van een reizend leven. Büchs reizen zijn echter nooit strandvakanties of zinloze tochtjes naar plekken met mooie uitzichten. Integendeel: zijn reizen voeren hem naar donkere kelders, naar kokend hete streken waar ogenschijnlijk niets te beleven valt en naar grafvelden zonder eer.In dit boek gaat Büch op zoek naar het langste hek ter wereld (Australië), doet hij een laatste poging Napoleons pik te traceren (in de Verenigde Staten) en onderneemt hij een bizarre reis naar geamputeerde armen en benen. Hij vindt het te Waterloo afgeschoten been van een generaal op een Brits kerkhof, een ander been op een begraafplaats even buiten Washington en hij komt op het spoor van een Nederlandse man die het liefst vrouwen met een been beminde. Er wordt een bedevaart gemaakt naar het monument voor een dapper hondje uit Montana. In Petropolis en elders in Brazilie gaat hij op bezoek bij twee heren die ieder voor zich de Braziliaanse keizerskroon opeisen. In Zuid-Afrika lukt het hem niet de plek te bereiken waar de tweeëntwintigjarige prins Napoleon IV - ver van huis geraakt - sneuvelde, maar gelukkig vindt hij diens definitieve rustplaats wel in Engeland.

 • Elementen Ontraadseld / S. Kean

  Elementen Ontraadseld / S. Kean

   16/10/19.Een speelse beschrijving van vrijwel alle elementen uit het huidige Periodiek Systeem der Elementen (PSE). De indeling, de opbouw en de geschiedenis van dit stelsel worden op kundige wijze kort besproken. De auteur laat zien dat achter de elementen verhalen verstopt zitten waarin misdaad, passie en waanzin een rol spelen. Per hoofdstuk worden steeds enkele elementen samen behandeld; de groepering is hierbij nogal kunstmatig. Ook de alchemie komt aan bod. Naast feiten wordt veel aandacht geschonken aan de klassieke verhalen van onderzoek en ontdekking van de verschillende elementen. De anekdotes, vaak gecentreerd rond personen, maken het boek zeer lezenswaardig. De stof bevat veel kernbegrippen, maar wordt helder besproken. Achterin een dankwoord, een uitvoerig overzicht van de noten gerangschikt per hoofdstuk, een internationale bibliografie, een register, het overzicht van het PSE en een korte biografie van de auteur. Goede lay-out en bladspiegel; slechts enkele zwart-witillustraties. Geschikt voor lezers die houden van smeuïge semi-wetenschappelijke verhalen.Arris H. Kramer

 • Endurance / A. Lansing

  Endurance / A. Lansing

   16/10/19. De dramatische verbrijzeling van het expeditieschip 'Endurance' door het zuid-poolijs in 1915 blijft tot de verbeelding spreken. De ongelooflijke terugreis van de bemanning na een maandenlang verblijf op de ijsschotsen van het zuidpoolgebied versterkt dat beeld nog eens. Van deze reis verscheen het boek 'Zuidpool' van de hand van expeditieleider Shackleton. Het onderhavige boek 'Endurance' voegt daaraan de visie en meningen van de andere expeditieleden toe. De schrijver had toegang tot dagboeken en sprak met de meeste bemanningsleden. Een spannend boek dat zich laat lezen als een roman, maar niets anders dan de waarheid verhaalt. Nu kunnen wij ons ook een beeld vormen van de wil tot overleven en de rol van leiderschap bij dergelijke ondernemingen. Zeer kleine druk.(Biblion recensie, Redactie)

 • Shakespere / Bill Bryson

  Shakespere / Bill Bryson

   15/10/19. Bill Bryson vertelt op geheel eigen wijze het levensverhaal van William Shakespeare (1564-1616) en hij ontrafelt daarbij het bijgeloof en mythes die het leven van deze grote dichter en toneelschrijver omringen. Over Shakespeares leven is, ondanks de enorme hoeveelheid verschenen boeken en onderzoeken, nog steeds weinig bekend. Bryson legt daar zijn eigen versie naast en brengt daarbij tegelijkertijd op levendige wijze het zestiende-eeuwse Engeland opnieuw tot leven. Een heerlijke vertelling van Shakespeares ongrijpbaarheid () het koppelen van Bryson aan Shakespeare was een goede keus. The Times Literary Supplement.

 • Het mooie leven en de oorlogen van anderen / A. Barbero & A. Oberski

  Het mooie leven en de oorlogen van anderen / A. Barbero & A. Oberski

  15/10/19.  Een Amerikaanse diplomaat wordt in 1806, onder de dreiging van een nieuwe veldtocht van Napoleon, naar Berlijn gezonden om de intriges van de Fransen en de stemming aan het Pruisische hof in de gaten te houden.

 • Het boek van verraad / J. Spence

  Het boek van verraad / J. Spence

   14/10/19. In de ochtend van de 28ste oktober 1728 wordt generaal Yue Zhongqi, generaal-gouverneur van de provincies Shaanxi en Sichuan, in zijn draagstoel naar zijn kantoor verplaatst. Plotseling komt er een man op hem af, die hem een brief overhandigt. Als Yue de brief openmaakt, blijkt dat hem wordt gevraagd mee te werken aan een samenzwering tegen de keizer. De afzender is Zeng Jing, bijgenaamde Zomerse Rust.De lotgevallen van Zeng Jing vormen zelfs in het moderne China nog een bekend en geliefd verhaal. Jonathan Spence, expert op het gebied van Cinese politiek en geschiedenis, raakt gefascineerd door deze geschiedenis van hoogverraad. Hij deed jarenlang onderzoek in de Chinese archieven en volgde de grillige sporen van het nationale geheugen. Het resultaat is een meeslepend boek, dat voor alle Rechter Tie-fans, Kuifje-adepten en China-reizigers een absolute must is.

 • De vertegenwoordigers / F. B. Hotz

  De vertegenwoordigers / F. B. Hotz

   14/10/19. F.B. Hotz (1922) is vooral bekend geworden als schrijver van korte verhalen. Verhalen waarin hij zo compact en kaal mogelijk tracht te schrijven, waardoor kleine zinnen extra kracht krijgen en wat verzwegen wordt een dubbele betekenis krijgt. De onderwerpen van de verhalen zijn in deze bundel heel alledaags. Een jongen die zijn vader een dagje vergezelt wanneer die als vertegenwoordiger op reis gaat. Een oude man die zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen op bezoek krijgt. Daarbij is er één verhaal met een heel andere inhoud: Theodicee, dat vooruitblikt naar 2063, wanneer de wereld volmaakt is geworden en ieder er gelukkig mee is wanneer daar een eind aan komt. In de (te) kleine bundel staan ook nog een paar beschouwingen, o.a. over Mondriaan en Van Oudshoorn, die het boek kennelijk vol moesten maken. Hotz is een auteur van wie je moet houden. Niet ieder zal zijn kaalheid aanspreken en het eens zijn met zijn stelling dat 'slechts de verwoording van het materiaal telt.' Toptienboek.(Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)

 • Het Medicigeld bankieren/ Tim Parks

  Het Medicigeld bankieren/ Tim Parks

   13/10/19. In zijn bestsellers Italiaanse buren en Italiaanse opvoeding toonde Tim Parks al aan dat hij een goed inzicht heeft in de hedendaagse Italiaanse cultuur. Het Medicigeld is een duik in de geschiedenis van dit fascinerende land.De familie De' Medici regeerde het Florence van de Renaissance. Hun rol als mecenassen voor de kunst is legendarisch. Wat minder bekend is, is dat de familie aan de wieg van het moderne geldwezen heeft gestaan. Hun macht was geworteld in hun rol als bankiers. In de Middeleeuwen werd geld tegen rente uitlenen gezien als immoreel, en de Kerk verbood het. Toen de vijftiende eeuw aanbrak zag de familie De' Medici in dat de wereld veranderde: de internationale handel en het lenen van geld door de staat vergden een nieuw en stabiel financieel systeem. In dit boek beschrijft Parks deze cruciale transformatie naar het moderne kapitalisme, en geeft hij en passant een schitterend beeld van het Florence van de Renaissance.

 • Het eiland van de verloren kaarten / Miles Harvey.

  Het eiland van de verloren kaarten / Miles Harvey.

   13/10/19. Het eiland van de verloren kaarten is het opmerkelijke en waar gebeurde verhaal over Gilbert Bland, de 'Al Capone' van de cartografie, een man die voor ongeveer een miljoen gulden aan antieke kaarten wist te stelen. Het gaat tevens over ene schrijver die op avontuur gaat en op drift raakt, en over de aantrekkingskracht die uiterst zeldzame objecten op mensen kunnen uitoefenen.

 • Hoelang nog duurt de nacht / L. Miano

  Hoelang nog duurt de nacht / L. Miano

   13/10/19. Na een brute overval op een achttiende-eeuws dorp van de clan van de Mulongo in West-Afrika zijn twaalf jonge mannen verdwenen. Een onbegrijpelijke zaak voor de stamleden, die in de binnenlanden wonen en de oceaan nog nooit hebben gezien. De raad van wijze mannen grijpt terug op het voorouderlijk geloof om de catastrofe het hoofd te bieden. De moeders die hun eerstgeborenen kwijt zijn, krijgen de schuld van de tragedie en worden apart gezet. Na een periode van ontzetting komen enkele van de moeders in actie. Daar is de jonge vrouw Eyabe, die tegen alle regels voor vrouwen in te voet naar de kust gaat en de geheimen van de verdwijning ontrafelt. De oude vroedvrouw Ebeise, een van de weinige vrouwen naar wie de Raad luistert, probeert ondertussen de gebeurtenissen in het dorp in goede banen te leiden en het naderende onheil af te wenden.

 • Het Raadsel Van Het Kompas / A. D. Aczel

  Het Raadsel Van Het Kompas / A. D. Aczel

   13/10/19. De uitvinding van het kompas was bepalend voor de westerse geschiedenis. Na de grote commerciële revolutie in de dertiende eeuw groeide de wereldhandel exponentieel, en het waren vooral maritieme naties als Venetië, Engeland en Holland die daarvan profiteerden.

 • Terug in Amerika / Bill Bryson

  Terug in Amerika / Bill Bryson

   13/10/19. Na twintig jaar in Engeland besluit Bill Bryson de Verenigde Staten opnieuw te bezoeken. Hij volgt de Appalachian Trail, een wandelpad van meer dan 3000 kilometer van Georgia naar Maine, en aanschouwt een adembenemend landschap. Tegelijkertijd biedt het Bryson ook eindeloze mogelijkheden om meedogenloos commentaar te leveren op zijn medereizigers. Tijdens de tocht wordt hij ¿geadopteerd¿ door Mary Ellen, die haar mening met iedereen wil delen. Daarnaast ontmoet hij een stel zeer onbekwame padvinders en een man die zich Chicken John noemt en altijd de weg kwijt is. Maar het grappigst is zijn mopperige, mollige schoolvriend Stephen Katz, die hem tijdens de hele wandeling vergezelt. De ongemakkelijke maar amusante verhouding tussen Bryson en zijn vriend zorgt voor uiterst geestige situaties en conversaties.

 • De binnenplaats van Babel / S. Kroonenberg

  De binnenplaats van Babel / S. Kroonenberg

   13/10/19. Een geoloog op zoek naar de oorsprong van onze talen Taal is de prachtigste gave van de evolutie aan de mensheid. Maar waarom zijn er zesduizend verschillende talen? Salomon Kroonenberg maakt in De binnenplaats van Babel een ontdekkingstocht naar de bron van onze veeltaligheid. Begon het spreken met klappertanden of met kliekjes? Was er ooit n taal voor alle mensen? Waarom zijn er meer talen in de bergen dan in de vlakte? Hij neemt ons mee naar de Kaukasus en de indianen, naar de wieg van Homo sapiens en de resten van de Toren van Babel. De held van het boek is Kroonenbergs grootvader, die maar liefst veertien talen kende. Zelfs in het concentratiekamp Theresienstadt zat hij nog Russisch te leren. De binnenplaats van Babel is inspirerende wetenschap, literair reisverhaal n indrukwekkende familiegeschiedenis ineen.

 • De oude Patagonie-express / P. Theroux.

  De oude Patagonie-express / P. Theroux.

   12/10/19. Verslag van een reis per trein van Massachusetts naar Patagonie͏̈, waarbij de auteur veel aandacht heeft voor zijn omgeving en zijn medereizigers.

 • Woutertje Pieterse / Multatuli

  Woutertje Pieterse / Multatuli

   12/10/19. Als het aan Multatuli zelf zou hebben gelegen, was Woutertje Pieterse nooit verschenen. Het verhaal van een gevoelige jongen die in de eerste helft van de negentiende eeuw opgroeit in het westen van Amsterdam, verscheen als een reeks fragmenten in de bundels Ideën die hij tussen 1862 en 1877 het licht deed zien. De schrijver vond dat deze presentatie iets toevoegde aan het verhaal en zag Woutertje Pieterse liever niet als zelfstandig boek.

 • Baby's eerste album / A.-F. Loiseau

  Baby's eerste album / A.-F. Loiseau

   11/10/19. Een foto van het eerste lachje, de afdruk van je baby's voetje, de lotgevallen tijdens de eerste vakantie... Wat is er vertederende en soms grappiger dan deze fantastische herinneringen aan de eerste levensjaren van je baby? Je zult vast en zeker inspiratie vinden in de originele en humoristische toon van dit album. Schrijf je indrukken op, noteer anekdotes en plak foto's of andere souvenirs van al deze dierbare momenten. Een album om zorgvuldig te bewaren en later, wanneer je kind groter is, samen te bekijken!

 • Van Gogh masters of art / M. Schapiro.

  Van Gogh masters of art / M. Schapiro.

   11/10/This exciting new art series combines the most popular artists with expert text and a fresh, unique, format destined to appeal to children and adults alike. Each of the Rizzoli Quadrifolios features sixteen foldout pages that open into huge poster-sized reproductions of the work, allowing readers to feel as though they have leaped into work itself. The series begins with two artists whose work continually compels audiences: Michelangelo and Van Gogh. Vincent Van Gogh features a variety of the best-known paintings by the Dutch artist, whose work continually breaks records at auctions.

 • Vincent van Gogh - tekeningen

  Vincent van Gogh - tekeningen

   11/10/19. Als herdenking aan Vincent van Goghs honderdste sterfdag uitgegeven.

 • Amsterdam en de Jordaan / H. de Jong

  Amsterdam en de Jordaan / H. de Jong

   11/10/19. In de Amsterdamse geschiedschrijving is een hoofdrol weggelegd voor de Jordaan, het stadsdeel dat op allerlei wijzen is bezongen en waarvan de bewoners zich juist vanuit hun slechte woon- en leefomstandigheden manifesteerden als zowel sociaal bewogen als revolutionair. De schrijver/tekenaar voelt zich nauw verbonden met zijn geboortegrond. Sinds enkele decennia brengt hij de Jordaan met de pen in beeld en zet hij wandelingen door het gebied uit. Zijn start is bij de Brouwersgracht aan de noordzijde. Via de Lijnbaansgracht wandelt hij door de kleine gezellige straatjes naar de zuidelijke grens, de Passeerdersgracht. Naast de verbindende teksten geeft hij anekdotes en wetenswaardigheden over de oorspronkelijke Jordanees. Opmerkelijk zijn zijn pentekeningen van gevels en gevelstenen. Een bloemlezing van Jordanese woorden en uitdrukkingen alsmede een bronvermelding besluiten dit markante historisch-anekdotische kijk- en wandelboek.(Biblion recensie, R. Booms.)

 • Grote Klaas en kleine Klaas en andere sprookjes / Eric Carle

  Grote Klaas en kleine Klaas en andere sprookjes / Eric Carle

   11/10/19. Met o.a.Grote Klaas en kleine Klaas, de reisgenoot, de winnaars, de wilde zwanen, de toverlaarsen,de dochter van de moeraskoning en de boze koning.

 • Thomas Dekker mijn gevecht / T. Zonneveld

  Thomas Dekker mijn gevecht / T. Zonneveld

   10/10/19. Thomas Dekker (1984) heeft genoeg van de leugens. Zijn echte verhaal is nog nooit verteld. De waarheid met al zijn slechte lelijke kanten moet maar eens naar buiten. De schaamte heeft het altijd gewonnen van de last die de kroonprins van het Nederlandse wielrennen met zich heeft meegedragen. Maar nu is er niets meer te verliezen.

 • Het kasteel / D. Macaulay.

  Het kasteel / D. Macaulay.

   9/10/19. Op uiterst gedetailleerde wijze volgt een stapsgewijze explicatie in woord en beeld van de bouw van een middeleeuws kasteel. Door de verrassende synthese van verhelderende tekst en functionele illustraties komt een expliciet beeld tot stand op met name strategisch-militair, bouwtechnisch, sociaal politiek, cultureel en economisch gebied. Het accent ligt echter op de verdedigingssterkte. Allerlei dwarsverbanden van (het middeleeuwse tijdperk worden zichtbaar en makkelijker toegankelijk, maar de gehanteerde woordkeus en woordstijl vereisen toch een wat ruimere leeservaring, zodat begeleiding voor de oudste basisschoolkinderen onontbeerlijk zal zijn. Wel een kastelenlijst, echter geen verklarende woordenlijst. Fraaie aanvulling van door deze schrijver-tekenaar reeds eerder gelijksoortige gepubliceerde werken. Heel bruikbaar voor werkstukken en in een documentatie-centrum of schoolbibliotheek zeker op zijn plaats. Vanaf 11 à 12 jaar. Ongewijzigde paperback-uitgave van het oorspronkelijke prentenboek.(Biblion recensie, Norbert van den Berg.)

 • Tatanka-Yotanka./ Rudolf Daumann.

  Tatanka-Yotanka./ Rudolf Daumann.

   9/10/19. Beschrijving van de ondergang van de Dakota-indianen in Noord-Amerika in de tweede helft van de 19e eeuw.

 • Etrusken./ W. Nieuwenhuis

  Etrusken./ W. Nieuwenhuis

   9/10/19. Rond de Etrusken hangt een waas van geheimzinnigheid. Zij leefden in Toscane, Umbrië en Latium tussen de negende en de eerste eeuw voor Christus. We weten van ze dat het een uitbundig volk was, bedreven en geducht op het slagveld en op zee, maar ook uiterst kunstzinnig en gracieus, met lust in het leven.In Etrusken reist journalist Willebrord Nieuwenhuis langs de voornaamste steden waarin deze beschaving tot bloei kwam.

 • De stamhouder / Alexander Münninghoff

  De stamhouder / Alexander Münninghoff

   9/10/19. Ik ben geboren op 13 april 1944 in Posen, een oude Poolse stad die eeuwenlang Pozna werd genoemd. Maar toen ik er geboren werd, te midden van bombardementen die het einde der tijden leken aan te kondigen, was dit Posen een Duitse stad vanwaaruit Hitler-Duitsland.

 • Rembrandt: De Meester & zijn Werkplaats. / C. Brwn o.a.

  Rembrandt: De Meester & zijn Werkplaats. / C. Brwn o.a.

   8/10/19. Uitgegeven voor de tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam 4 december 1991 - 19 januari 1992.

 • Vele hemels boven de zevende / Griet op de Beeck

  Vele hemels boven de zevende / Griet op de Beeck

   8/10/19. Lou is twaalf, Eva zesendertig, Elsie tweeënveertig, Casper zesenveertig, en Jos eenenzeventig. Vijf mensen, met elkaar verbonden, vertellen hun verhaal. Over onverwacht geluk dat de dingen moeilijk maakt, over geheimen die te groot lijken, over de complexe kunst van het jong zijn, over obstakels die bergen worden, amper te beklimmen, over blijven proberen, tot waar geen mens meer verder kan.

 • Elf minuten / Paulo Coelho

  Elf minuten / Paulo Coelho

   6/10/19. De jonge Braziliaanse Maria verlangt koortsachtig naar avontuur en een grote liefde. Ze vertrekt naar Genève, waar een nachtclubeigenaar haar onder valse voorwendselen de prostitutie in lokt. Ze verkoopt haar lichaam, maar haar geest probeert ze te beschermen. Er komt echter een grote wending in haar leven wanneer zij de jonge schilder Ralf ontmoet. Hij brengt haar in verwarring, want ook al is hij net zo verloren als zij, hij weet de taal van het hart te spreken.

 • Mijn Istanbul. / B. Bouwman

  Mijn Istanbul. / B. Bouwman

   6/10/19. Istanbul verandert sneller dan welke stad ook in Europa. Bernard Bouwman is al jaren gevestigd als correspondent in deze stad aan de Bosporus. In Mijn Istanbul schetst hij een portret van deze stad en haar inwoners zoals niemand anders het had kunnen schrijven.Die inwoners zijn er in alle soorten en maten: dames die weigeren hun hoofddoek aft e gesloten deuren van de betonnen woestenij terugverlangen naar hun geboorteplaats, en jonge meisjes die de vrijheid van de grote stad juist benutten om een eigen leven op te bouwen. Bouwman onthult de geheimen van Istanbul en leg teen unieke liefdesverklaring aan deze nieuwe wereldstad.

 • De nacht van de revolutie / J. Slagveer

  De nacht van de revolutie / J. Slagveer

   6/10/19. Slagveer, de door de Nationale Militaire Raad, gesanctioneerde journalist, heeft in deze uitgave de gebeurtenissen voorafgaande, maar vooral tijdens de coup uit de monden van de belangrijkste uitvoerenden opgetekend. Het brein van de opstand, Sergeant-Majoor Desi Bouterse, vertelt, met veel foto's verlucht, gedetailleerd over de voorbereidingen en de uitvoering. De andere 15 geven een korte impressie van wat voor hen de belangrijkste gebeurtenis was. E.e.a. wordt geïllustreerd met "staatsieportretten". Het boek wordt besloten met het rapport-Abendanon over de situatie binnen de Surinaamse Krijgsmacht, welk rapport een belangrijke rol speelde tijdens de voorbereidingen van de coup. Opvallend is dat over de rol van de onlangs gearresteerde ex-N.M.R.-leden Sital en Mijnals zeer weinig gezegd wordt in deze als "officiële geschiedschrijving" te beschouwen uitgave.(NBD|Biblion recensie, J. Joosse.)

 • De tarot in de herstelde orde / O. & R. Dockters van Leeuwen

  De tarot in de herstelde orde / O. & R. Dockters van Leeuwen

   6/10/19. De tarot is een picturale weerspiegeling van het universum. In dit boek wordt voor de eerste maal de theorie uiteengezet dat de tarot in de vroege middeleeuwen verminkt is en dat deze daardoor als filosofisch instrument niet optimaal kan functioneren.

 • Encyclopedie van de wereldmythologie / L. Auerbach

  Encyclopedie van de wereldmythologie / L. Auerbach

   6/10/19. Een boeiende verzameling van mythen en overtuigingen uit de hele wereld. Het biedt een rijkdom aan informatie over de religies, gewoonten en invloeden van de meest fascinerende culturen en beschavingen uit de geschiedenis.

 • De Bijbel code / M. Drosnin

  De Bijbel code / M. Drosnin

   4/10/19. Drieduizend jaar lang bleef in de Bijbel een code verborgen. er zat een tijdslot op, dat pas kon worden geopend met de komst van de computer. Met behulp van zeer geavanceerde programmatuur ontwikkelde de Israëlische wiskundige dr. Eliyahu Rips een complex model dat de code kon ontcijferen een code die onze toekomst ontvouwt en wel eens onze hele wereld zou kunnen veranderen. De sceptische, niet-godsdienstige journalist Michael Drosnin volgde vijf jaar lang het onderzoek van dr. Rips en interviewde iedere expert in binnen- en buitenland. Bovendien ging hij zelf op zoek naar nieuwe informatie in de verborgen tekst in de Bijbel. Daarbij ontdekte hij voorspellingen en gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden. Het uitbreken van de Golfoorlog, het inslaan van de komeet Shoemaker-Lebvy op Jupiter: Drosnin wist het maanden van tevoren...

 • Holland is een Eiland / Hadrianus Junius & N. De Glas

  Holland is een Eiland / Hadrianus Junius & N. De Glas

   4/10/19. Hadrianus Junius van Hoorn (1511-1575), medicus, dichter en vooral filoloog, gold in zijn tijd als de grootste Hollandse geleerde. In 1565 droegen de Staten van Holland hem op de Hollandse historische identiteit vast te leggen. De politieke achtergrond hiervan was het Hollandse verzet tegen het centralisme van de Habsburgse regering in Brussel. In zijn Batavia baseert de humanist Junius zich op antieke schrijvers, vooral Tacitus' herontdekte Historiën en Germania. Holland wordt geïdentificeerd als Tacitus' 'Eiland der Bataven', waarvan het de (water)grenzen én de kwaliteiten had geërfd. Junius' boek is een monumentale samenvatting van de Bataafse Mythe, die in de Gouden Eeuw het zelfbeeld van Holland en de Republiek beïnvloedde. Het geeft tevens een kleurrijk beeld van Habsburgs en continentaal Holland en van zijn 34 steden met hun culturele en economische rijkdommen. Batavia verscheen postuum in 1588 en is nu voor het eerst vertaald in modern Nederlands. In de inleiding bij deze vertaling worden de historische achtergronden beschreven.

 • De schilders van Broeksloot.

  De schilders van Broeksloot.

   4/10/19. Kleine namen, grote meesters in en om de Haagse School. Illustraties in kleur.

 • Basistechnieken handvaardigheid / Han Hoekstra.

  Basistechnieken handvaardigheid / Han Hoekstra.

   4/10/19. Met veel illustraties en foto s in zwart/wit.

 • De essentie van het geluk / Dalai Lama.

  De essentie van het geluk / Dalai Lama.

   4/10/19. In 'De essentie van het geluk' geeft de Dalai Lama ons de sleutel tot datgene waar we allemaal naar op zoek zijn: het geluk. Aan de hand van praktische voorbeelden leert hij ons alledaagse obstakels aan te pakken en een voller en gelukkiger bestaan te creëren.Dit boek geeft inzicht in gevoelens zoals verdriet, angst en onzekerheid die de weg naar geluk kunnen bemoeilijken, en helpt ons de essentie van ons bestaan te herontdekken voor een krachtig en gelukkig leven.

 • Indiaanse symbolen / H. Owusu.

  Indiaanse symbolen / H. Owusu.

   3/10/19. Dit boek biedt de lezer meer dan 300 symbolen in hun onderlinge samenhang - prachtige getekend en raak beschreven. Van de zandtekeningen der Navajo tot de totemdieren en de taal van het Steenvolk geven ze een indringend beeld van de indiaanse cultuur en hun oeroude, tijdloze wijsheid.

 • De geluksmachine / Erwin Wijman

  De geluksmachine / Erwin Wijman

   3/10/19. Auto's roesten niet meer, maar automobilisten wel. We zitten allemaal vastgeroest in onze autokeuze. Braaf kiezen we dezelfde auto als onze buurman, partner, moeder, baas of collega. Stop ermee, en kies eindelijk voor je droomauto. Want daar word je gelukkig van.Moeilijk is het niet: alles wat je hoeft te doen is die auto aan jezelf te verkopen. Daar is moed voor nodig en dit boek van autosociopsycholoog Erwin Wijman helpt je daarbij. Maak definitief een einde aan statusangst, kuddegeest en leukeautovrees en kies voor je eigen geluk.Erwin Wijman is dé expert in autokeuze en personal branding. Hij geeft als autotherapeut presentaties en persoonlijke consulten. Hij schreef eerder de bestseller Wat je rijdt ben je zelf (2011) en Succes met je grote auto (2013).

 • Een auto voor iedereen / M. van Rossem

  Een auto voor iedereen / M. van Rossem

   3/10/19. De autorevolutie begon op 1 december 1913 in Detroit, Michigan. Vanaf die dag produceerde de Ford-fabriek de simpele en relatief goedkope T-Ford aan de lopende band. Ford stelde de Amerikaanse middenklasse en de beter verdienende arbeider in staat een eigen auto te kopen.In Europa voltrok de revolutie zich pas na 1960, na de snelle welvaartsgroei in de jaren vijftig. Elk Europees industrieland leverde een eigen bijdrage aan de "automobilisering'. De Duitse Bondsrepubliek produceerde de luidruchtige, maar uiterst solide vw kever, die de meest geproduceerde auto ter wereld zou worden. De Fransen kwamen met de ingenieuze 2cv en de Engelsen met de briljante Mini. Het allerliefste autootje was zonder meer de Fiat 500. Binnen vijftien jaar stond Europa op de wielen.

 • Niemand in de stad / P. Huff

  Niemand in de stad / P. Huff

  2/10/19.  Philip Hofman woont in het Weeshuis, een statig studentenhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht. De twaalf bewoners hebben daar, buiten het blikveld van de maatschappij, hun ouders en hun vriendinnen, een vrijplaats gecreëerd, een proeftuin voor het echte leven. Zijn beste vrienden zijn huisgenoten Matt en Jacob, de eerste een impulsieve hartenbreker, de tweede een beschouwend intellectueel. Door hen aangespoord laat Philip zich steeds meer meeslepen in het studentenbestaan. Dan ontmoet hij de beeldschone Karen. Zij zet een keten van gebeurtenissen in gang die de zorgvuldig opgebouwde illusie van het Weeshuis te gronde richt, met grote gevolgen voor de bewoners. Niemand in de stad is een roman over vriendschap, vreemdgaan, liefde, een meedogenloze stad en de tol van verkeerde verwachtingen.

 • Rituelen / Cees Nooteboom

  Rituelen / Cees Nooteboom

   2/10/19. Het boek is een ontroerende generatieroman - soms tragisch, soms tragikomisch - rond drie decennia uit het leven van Inni Wintrip, handelaar in alles waar geld in zit. Nooteboom schetst een tijdsbeeld van de jaren vijftig, zestig en zeventig in een subtiele en luisterrijke roman, die bijna dertig jaar na dato alleen maar aan zeggingskracht heeft gewonnen.

 • The Collected Stories of Noel Coward

  The Collected Stories of Noel Coward

   1/10/19. This collection of twenty stories features all of the stories Noel Coward published between 1939 and 1967, including "What Mad Pursuit," "Aunt Tittie," and "Mrs. Radcliffe"

 • Pallieter / Felix Timmermans

  Pallieter / Felix Timmermans

   1/10/19. Het vrolijke bestaan van een levenslustige Vlaamse boerenjongen.

 • Ondanks de zwaartekracht / Suzanna Jansen

  Ondanks de zwaartekracht / Suzanna Jansen

   1/10/19. Nederland, honderd jaar geleden. Cornelis van Eesteren, zoon van een aannemer, wil tegen de wens vanzijn vader in architect worden. Steffa Wine, schippersdochter, ziet een leven voor zich als danseres, een 'verdorven' beroep waarop wordt neergekeken. Beiden komen terecht in de maalstroom van het machinetijdperk, de verwarrende jaren twintig, waarin de opkomst van de techniek grenzeloze mogelijkheden biedt, maar tegelijk de oude manier van leven voorgoed ontmantelt.Het is de tijd van Bauhaus, De Stijl, Les Ballets Russes. Als antwoord op de ontmenselijking door de industriële revolutie bouwt de culturele avant-garde aan een nieuwe, utopische wereld. Dansen is een reactie op de geestdodende monotonie van het machinewerk. Steffa Wine drukt zo het ritme uit van de nieuwe tijd. Cornelis van Eesteren wil de nieuwe wereld letterlijk scheppen: in baksteen en beton. in 1935 ontwerpt hij het grote uitbreidingsplan van Amsterdam, dat na de oorlog in uitgeklede vorm wordt gebouwd.

 • The Acts of King Arthur and His Noble Knights. / John Steinbeck

  The Acts of King Arthur and His Noble Knights. / John Steinbeck

   1/10/19. Steinbeck recreates for the modern reader a rhythm and tone that matches Malory's in these tales from Morte d'Arthur.

 • Belgravia / Julian Fellowes

  Belgravia / Julian Fellowes

   1/10/19. Welkom in Belgravia...Op een steenworp afstand van Buckingham Palace, achter de deuren van Londens meest imposante huizen, hebben schandalen en intriges vrij spel.Op 15 juni 1815 organiseerde de hertogin van Richmond in Brussel een groots bal ter ere van de hertog van Wellington. Vlak na middernacht kwam onverwacht het bericht dat Napoleon de grens was overgestoken, waardoor Wellington zijn mannen op stel en sprong de oorlog in moest leiden. Veel officieren die op het slagveld omkwamen, droegen hun avondkleding nog. Belgravia begint op deze vooravond van de slag bij Waterloo. Genodigden op het legendarische bal zijn James en Anne Trenchard, die in de handel een fortuin hebben verdiend. Hun dochter Sophia maakt een onuitwisbare indruk op Edmund Bellasis, de zoon en erfgenaam van een prominente Britse familie. Maar tijdens het bal gebeurt er iets wat in ieders leven zijn sporen zal nalaten. En vijfentwintig jaar later, als de twee families neerstrijken in de nieuwe wijk Belgravia, heeft dit geheim nog steeds gevolgen. Achter de deuren van de imponerende huizen vormt zich een web van leugens en intriges...

 • Missale ordinis predicatorum / Aniceti Fernandez.

  Missale ordinis predicatorum / Aniceti Fernandez.

   29/9/19. Nummer 76/65. In het Latijn.

 • De 48 doden / P. Ganier-Raymond

  De 48 doden / P. Ganier-Raymond

   29/9/19. Wanneer in 1942 een Nederlandse agent in dienst van de Engelse contra-spionagedienst wordt gearresteerd is dat het begin van een wreed spel tussen de Duitse contra-spionagedienst Abwehr en de Nederlandse afdeling van de Engelse Special Operations Executive.

 • De Betuwe, land tussen rivieren / R. Warrink

  De Betuwe, land tussen rivieren / R. Warrink

   28/9/19. Met heel veel zwart/wit illustraties.

 • De Groot-Mogols / B. A. Wilson

  De Groot-Mogols / B. A. Wilson

   28/9/19. Geschiedenis van de uit Centraal-Azie afkomstige Mogols, die in 1526 in India een rijk stichtten dat ruim 300 jaar heeft bestaan. De auteur beschrijft de levensgeschiedenis en werken van de eerste zes Mogolkeizers. Speels worden de architectonische prestaties (w.o. de Taj Mahal, forten, moskeeen, tuinen) en de bloeiende schilderscholen met Perzische en Europese elementen door de tekst geweven. De vele kleuren- en zwart-witte platen, vaak van goede kwaliteit, sluiten prima aan bij de tekst. Uitgebreide bibliografie en index; lijst van foto-bijschriften, staamboom, landkaart. Hinderlijk is de wijze waarop plaats- en persoonsnamen door de vertaler worden gespeld. Dit leidt tot bijna onherkenbare transcripties die sterk afwijken van de gangbare schrijfwijzen.

 • Archeologie magazine. 2005.

  Archeologie magazine. 2005.

   28/9/19. Een Romeins schip, een Karolingische munt, een stukje stof, een rotstekening - iedere archeologische vondst vertelt een verhaal. De beschaving die verloren ging, het oeroude ritueel waarvan slechts enkelen de geheimen kenden, de tragedie die een koninkrijk te gronde richtte. U leest erover in Archeologie Magazine.

 • Archeologie magazine 2004.

  Archeologie magazine 2004.

   27/9/19. Een Romeins schip, een Karolingische munt, een stukje stof, een rotstekening - iedere archeologische vondst vertelt een verhaal. De beschaving die verloren ging, het oeroude ritueel waarvan slechts enkelen de geheimen kenden, de tragedie die een koninkrijk te gronde richtte. U leest erover in Archeologie Magazine.

 • Nisargadatta Maharaj in woord en beeld / Nisargadatta.

  Nisargadatta Maharaj in woord en beeld / Nisargadatta.

   27/9/19. Nisargadatta Maharaj, in 1897 geboren in Bombay als Maruti, staat bekend als een van de grootste wijzen van de twintigste eeuw. Hij had een gewoon gezinsleven en dreef een piepklein winkeltje waar hij voornamelijk bidi’s (handgerolde Indiase sigaretjes) verkocht. Later bezorgde hem dat de naam ‘Bidi Baba’.  In 1932 ontmoette Nisargadatta zijn goeroe Siddharameshar Maharaj. Deze gaf hem geen enkele instructie over meditatie of het lezen van teksten, maar zei hem zich alleen maar te concentreren op de woorden ‘ik ben’. Nisargadatta volgde dit advies op en was na drie jaar verlicht. Een tijdlang bleef hij nog het leven leiden van een eenvoudig man die gewoon zijn gezin onderhield. maar zijn diepgaande verlichting en spirituele wijsheid bleven niet lang verborgen.

 • Jij zingt in mij jouw naam / C. Philipse

  Jij zingt in mij jouw naam / C. Philipse

   27/9/19. Mystiek dagboek bloemlezing.Carine Philipse hield een dagboek bij van de krachtige mystieke doorbraak die haar in 2003 overkwam en het ontwikkelingsproces dat daarop volgde. Zij vond woorden voor haar steeds inniger relatie met God, in de vorm van dagelijkse notities van haar ervaringen en gevoelens, in reflecties en gebeden. Zulke directe, aansprekende teksten, dat zij de lezer meenemen naar de laag in zichzelf waar hij of zij God kan ontmoeten.Inclusief een dvd waarop de schrijfster in gesprek is met prof.dr. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie, die het boek ook voorzag van een nabeschouwing.Een boek vol passie, poëzie, strijd en overgave ? Een onweerstaanbare uitnodiging om zelf op weg te gaan.

 • Vrijwel alle gedichten / J. A. Deelder

  Vrijwel alle gedichten / J. A. Deelder

   26/9/19. Jules Deelder voegde al zijn bundels, die sinds 1969 bij de Bezige Bij verschenen, samen tot een dikke poeziepil. Zestien bundels bijeen. Alleen de laatste, 'Zonder dollen' zit er niet bij. Die verscheen in 2004. Het geheel is ruim achthonderd bladzijden dik. De lezer hoeft tegen die hoeveelheid bladzijden echter niet op te zien, want veel gedichten nemen niet meer dan een klein stukje van de bladspiegel in beslag. Dat geeft lucht aan zo'n gevaarte. Je zoeft er kriskras doorheen. Het ligt lekker op schoot. En met de stem van Deelder in je hoofd kom je de nacht wel door. Eerder verscheen al een bundeling van de gedichten tot 1994: 'Renaissance : gedichten '44-'94' (591 blz.).Bibi Dumon Tak

 • De Chakra Energy-Methode / A. Selby

  De Chakra Energy-Methode / A. Selby

   26/9/19. Ontdek hoe je met je chakra's kunt werken aan je gezondheid, harmonie en gelukVeilige, effectieve technieken en oefeningen voor het regularen van je energiestromen - inclusief yoga-en chi gong-houdingen, en meditaties en visualisatiesMeer dan 150 kleurenfoto's die je stap-voor-stap helpen bij de belangrijkste oefeningen.

 • Vijftig engelen voor je ziel / Anselm Grun

  Vijftig engelen voor je ziel / Anselm Grun

   25/9/19. In dit boek verkent Anselm Grün de rijkdom van de menselijke ziel. Daar ligt de levenskracht van de mens. De vijftig engelen die hij ons voorstelt, laten zien wat onze ziel goeddoet. Ze helpen ons in gesprek te komen met onze diepste verlangens, en verrijken zo ons leven. Het boek is te beschouwen als een vervolg op Vijftig engelen voor het jaar.

 • Koloniekak / M. Meester

  Koloniekak / M. Meester

   25/9/19. Koloniekak beschrijft het leven in de twintigste eeuw in de gevangeniskolonie Veenhuizen. Mariët Meester, die er opgroeide, schetst deze bijzondere gemeenschap aan de hand van herinneringen van oud-inwoners. Veenhuizen was tot 1983 niet toegankelijk voor buitenstaanders; rondom stonden bordjes'Verboden toegang'. De bevolking bestond uit justitieambtenaren, die uit het hele land kwamen. Door mensen uit de omgeving werden zij 'koloniekak' genoemd, vanwege hun ambtenarenstatus en het feit dat ze Nederlands spraken in plaats van Drents.

 • De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt / Haemin Sunim

  De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt / Haemin Sunim

   25/9/19.  De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf.De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden.De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt.

 • Criminele schlemielen / Steve Brown

  Criminele schlemielen / Steve Brown

   25/9/19. Piet Bangkok, Sado Joe, de Brothers, Chinese Rob, AndrŽ Wet Lips - het zijn maar een paar van de schilderachtige personages uit deze true-crime-verhalen. Boeven en boefjes die zo graag carrire hadden gemaakt in de Amsterdamse onderwereld. Zo graag de status van een Godfather als Holleeder, Mieremet en Bruinsma hadden willen verwerven. Ze vechten en ze schreeuwen. Ze houden van elkaar, proberen elkaar af te maken, en dan houden ze opnieuw van elkaar. Ze schaffen zich een poenig P.C.Hooft-pak aan en de duurste hoeren, en af en toe snuiven en feesten ze erop los. Maar ergens is er in hun criminele carrire iets misgegaan, zodat ze nu hun leven in doffe ellende moeten slijten. In deze nu eens trieste, dan weer hilarische verhalen beschrijft Steve Brown de handel en wandel van dit soort schlemielen, van wie hij een groot aantal persoonlijk kent. Hun criminele bezigheden, uitspattingen, miljoenenwinsten en -verliezen. Wat er misging tijdens hun klim naar de criminele top. En hoe ze nu de gevangenissen bevolken, op straat wonen of bij het Leger des Heils...

 • De man en zijn lichaam / A. Boomsma & S. Sanders.

  De man en zijn lichaam / A. Boomsma & S. Sanders.

  25/9/19. De man en zijn lichaam Over innerlijk en uiterlijk Toen Arie Boomsma (net niet helemaal) uit de kleren ging voor l'Homo, de eenmalige manneneditie van het tijdschrift Linda werd hij tijdelijk geschorst door de EO. De commotie in de media liep hoog op. 'Ik merkte dat er op het mannelijk lichaam nog steeds een taboe rust in veel kringen,' zegt Boomsma. 'Dat geldt voor bepaalde religieuze stromingen, maar ook in intellectuele kringen en in de politiek. Daarnaast zie je onder mannen steeds meer het tegenovergestelde, een overdreven fascinatie voor gezondheid, het Adoniscomplex of andere vormen van obsessie voor het lichaam.'

 • The Art of Michael Whelan / M. Whelan

  The Art of Michael Whelan / M. Whelan

   24/9/19. Award-winning artist Whelan has illustrated the work of almost every major author in speculative fiction. Here are featured all the artist's major recent paintings, as well as a series of 25 never-before-seen works produced especially for this book. Over 100 full-color reproductions.

 • De maat van geluk / N. Fiems

  De maat van geluk / N. Fiems

   24/9/19. Adembenemend fotoboek over het verborgen gezicht van BhutanFotograaf Nand Fiems legde het voelbare geluk van de boeddhistische inwoners van Bhutan vast in honderden kleurbeelden. Ingesloten tussen de twee reuzen China en India wist het kleine koninkrijk Buthan tot op heden zijn ecologische, culturele en religieuze authenticiteit te bewaren. De maat van het geluk legt het onbekommerde leven in bergdorpjes vast en volgt pelgrims op hun spirituele tocht door de Himalaya. Nand Fiems, ervaren Aziëreiziger, biedt ons met dit schitterende fotoboek een nieuwe kijk op de religieuze overtuiging van de Bhutanezen.

 • Amundsen's poolexpedities in foto's. / R. Huntford.

  Amundsen's poolexpedities in foto's. / R. Huntford.

  24/9/19.   Verslag van zijn Poolreizen met recent ontdekte authentieke foto's.

 • Mies Bloch kruissteekboek

  Mies Bloch kruissteekboek

   24/9/19. Van Hollandse landschappen tot speelse figuurtjes. Van wandkleden tot wenskaarten. Met veel borduurtips.Alle telpatronen op losse vellen.Een uitgave van Margriet. 1978.

 • Verlichting, een mythe! / J. Lott

  Verlichting, een mythe! / J. Lott

   23/9/19. Verlichting is niets bijzonders: geen droomvisioen of bijzondere vermogens. In de uiterlijke wereld verandert er niets. Er is alleen geen ego meer dat ervaart; er is alleen ervaren. Een stroom van gedachten en gevoelens die langskomen, zonder dat een denkbeeldig, conceptualiserend ik daar betekenis aan hecht. Dat deze ervaring ook veel leed met zich mee kan brengen, leren ons de auteurs van dit boek, een schrijver en een oud-marinier die beiden de bevrijding hebben meegemaakt. De een na een lange periode van ziekte en depressie, de ander plotsklaps, gevolgd door 10 jaar alcoholisme, omdat al zijn referenties ten opzichte van het leven waren verdwenen. In rauwe dialogen - een soort non-dualiteit op anabolen – vegen ze de vloer aan met de gebruikelijke ideeën over verlichting, goeroes en ashrams en brengen ons bij de kern: vrijheid is vrede sluiten met wie je werkelijk bent. Waardevolle bijdrage aan de non-dualiteitsliteratuur speciaal aanbevolen voor (stoere) mannen.Frans Gerritsen

 • Weg van het denken / A. Watts.

  Weg van het denken / A. Watts.

   23/9/19. 'Weg van het denken' van Alan Watts bevat de teksten van enkele van zijn beste lezingen, gebaseerd op de succesvolle audioserie 'Out of your mind'. Om de dingen helder te kunnen zien, moeten we soms weggaan van ons denken, is een bekende uitspraak van Alan Watts. Misschien wel meer dan enige andere Westerse spirituele leraar was en is Alan Watts in staat om ons uit ons beperkte Westerse denkkader te laten stappen. Hij biedt alternatieve wegen uit ons denken en leidt ons langs de grote spirituele thema's. Wat gebeurt er als doorkrijgen dat ons lichaam en ons ego slechts een illusie zijn? Hoe kan het omarmen van de chaos ons helpen om ons levensdoel te ontdekken? En welke wonderen kunnen we verwachten als we stoppen met alles zo serieus te nemen? Volg deze briljante denker op deze zoektocht en je zult tot antwoorden komen!

 • Yoga feel good basisboek / T. Frasr

  Yoga feel good basisboek / T. Frasr

   21/9/19. Voor iedereen die de weldadige effecten van yoga wil leren kennen maar geen tijd en zin heeft om zich eerst een weg te zoeken in de overvloed aan hulpboeken, is het Yoga Feel Good basisboek dé oplossing. Expert Tara Fraser beschrijft hierin effectieve yogaoefeningen die eenvoudig uit te voeren zijn en toch een optimale werking hebben. De heldere teksten en de duidelijk illustraties zorgen ervoor dat je zonder voorbereiding meteen aan de slag kunt gaan.

 • Aromatherapie voor iedereen./ J. Kercher.

  Aromatherapie voor iedereen./ J. Kercher.

   21/9/19. Ruim 100 aromatische oliën en hun werking beschreven : meer dan 1000 recepten gerangschikt naar ziektebeeld.

 • Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. / I. Hoes

  Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. / I. Hoes

   21/9/19. Isa Hoes ging op zoek naar het meest dierbare gedicht van meer dan zestig toonaangevende Nederlandse en Vlaamse vrouwen. Zo ontdekte zij dat Aaf Brandt Corstius, Esther Verhoef, Sacha de Boer en vele andere vooraanstaande vrouwen een geheime liefde voor poëzie bezitten.In Gedichten die vrouwen aan het huilen maken vertellen schrijfsters, actrices, kunstenaressen en politica's over het gedicht dat hen telkens opnieuw raakt. Zo biedt deze verzameling een bijzonder en ontroerend inkijkje in de geest van vrouwen die ons huidige tijdsbeeld bepalen. Door haar persoonlijke ervaringen weet Isa Hoes als geen ander hoe ze ontroering overbrengt aan een groot publiek. Dit maakt dat deze bundel je raakt en niet meer loslaat.

 • Silo / H. Howey.

  Silo / H. Howey.

   20/9/19. Omdat de aarde onbewoonbaar is geworden, leven de mensen in een silo onder de grond. Als sheriff Holston na de mysterieuze dood van zijn vrouw besluit de silo te verlaten, neemt hij een verschrikkelijk risico: de atmosfeer buiten is zo giftig dat het vrijwel zeker zijn einde zal betekenen.Silo werd door Hugh Howey in eigen beheer onder de titel Wool gepubliceerd, aanvankelijk alleen als e-book, in vijf delen. Nadat er in de Verenigde Staten meer dan een half miljoen exemplaren waren verkocht, besloot Simon & Schuster het uit te geven en werd het een internationale bestseller: het verschijnt nu in achttien landen in vertaling.Silo gaat over loyaliteit en verraad, over de tragiek van regels die worden nageleefd zonder dat iemand weet waarom.

 • Silo-Stof / H. Howey

  Silo-Stof / H. Howey

   20/9/19. Stof is het laatste deel van de spectaculaire trilogie Silo / Schakel / Stof. In dit deel leren we hoe het afloopt met de silo s 1, 17 en 18. En hoe het de mensen vergaat die er leven. We zien bekende personen uit Silo (Juliette) en Schakel (Donald) weer terug. Ze staan onder extreme druk en het gevaar dreigt van alle kanten. Uiteindelijk is de vraag: wat wil je liever, vrijheid of wraak?

 • Het probleempaard / U. Schramm

  Het probleempaard / U. Schramm

   20/9/19. Oorzaak, gevolg en correctie van een verkeerd bereden paard.

 • Encyclopedie hoender hoenderliefhebber. / C. Aalbers

  Encyclopedie hoender hoenderliefhebber. / C. Aalbers

   19/9/19. Alfabetisch gerangschikt worden in dit verzorgde boek onderwerpen en begrippen behorende bij de fok van (dwerg-)hoenders beschreven. Door de opzet is het boek vooral geschikt als naslagwerk.

 • Handboek voor de stalsmeester / M. Rose

  Handboek voor de stalsmeester / M. Rose

   19/9/19. Handboek voor de stalmeester geniet in Engeland, onder de titel The Horsemaster's Notebook, al een jarenlange reputatie. In dit boek is de heldere en eenvoudige uitleg van Mary Rose bewaard gebleven, terwijl daarnaast alle relevante veranderingen in management en verzorging van het 'moderne' paard zijn opgenomen. De informatie die dit standaardwerk geeft is van bijzondere waarde voor zowel de amateurruiter/eigenaar als de eerzuchtige professional. Met een methodische en beknopte tekst, ondersteund door duidelijke tekeningen, is dit boek een waardevolle aanvulling op de boekenplank van iedere paardeneigenaar of -liefhebber.

 • Het grote kinderboerderijenboek / H. Schippers

  Het grote kinderboerderijenboek / H. Schippers

   18/9/19. Relatie mens en dier.

 • Cavia's / H. L. Schippers.

  Cavia's / H. L. Schippers.

   18/9/19. Wie kent ze niet, die grappige diertjes die we onder verschillende namen kennen? De cavia, ook wel Guinees biggetje of steenrat genoemd, is een plezierige huisgenoot die weinig bijzondere eisen aan huisvesting en onderhoud heeft. De cavia's zijn mede daardoor zeer populaire speelkameraadjes voor kinderen.Voor iedereen die van plan is een cavia aan te schaffen of er al een heeft, vormt dit boek een waardevolle informatiebron.In deze rijk geïllustreerde uitgave komen aan de orde:* aanschaf en verzorging* huisvesting en rasvariëteiten* fokkerij en opfok* voorkomen en behandelen van ziekten.

 • Konijnen en Knaagdieren encyclopedie. / E. Verhoef

  Konijnen en Knaagdieren encyclopedie. / E. Verhoef

   18/9/19. Konijnen en knaagdieren zijn populaire huisdieren. Dat is ook niet zo verwonderlijk aangezien deze interessante dieren betrekkelijk weinig eisen stellen en goedkoop in onderhoud zijn. In deze encyclopedie passeren verschillende konijnen en knaagdieren de revue. U vindt er alle informatie over en fraaie foto's in dit boek.

 • Hondenbrokken / J. Burgers

  Hondenbrokken / J. Burgers

   18/9/19. Klantgerichtheid, zowel extern als intern, is voor veel organisaties de sleutel tot succes. De vraag is alleen waar te beginnen als je je organisatie nog klantgerichter wilt maken. Het antwoord ligt voor de hand: bij de medewerkers. Want de klantgerichtheid van een organisatie is niets meer of minder dan de optelsom van de klantgerichtheid van alle medewerkers. In de spannende en humoristische roman Hondenbrokken gaat Tim, eigenaar van een dierenspeciaalzaak, op zoek naar wat klantgerichtheid nu eigenlijk is. Niet in theorie, maar in praktijk. Zo ontdekt hij dat klantgerichtheid niet hetzelfde is als klantvriendelijkheid. En dat alles begint met helpen. Hij komt er uiteindelijk ook achter wat écht helpen nu eigenlijk inhoudt? - Een amusant verhaal voor wie z?n interne of externe klantgerichtheid wil verbeteren - Het laat op een praktische manier zien hoe een klantgerichte medewerker zich gedraagt - Het toont wat er zoal bij komt kijken als je klanten écht wilt helpen. - Een boek in de vorm van een managementroman zodat de inhoud beter beklijft.

 • Mannen zonder vrouw. / Haruki Murakami.

  Mannen zonder vrouw. / Haruki Murakami.

   17/9/19. In zeven korte verhalen wijdt levensgids en meesterverteller Haruki Murakami zich opnieuw aan een van zijn grote thema's: de liefde. De verhalen in 'Mannen zonder vrouw' horen tot de meest tedere, ontroerende teksten uit zijn oeuvre - en ze zijn onmiskenbaar Murakami. Ze gaan over eenzame, beschadigde mannen, mannen die iets beslissends mankeert, melancholieke mannen. Met andere woorden: kleurloze mannen.

 • Steeds leuker. / Jelle Hermus.

  Steeds leuker. / Jelle Hermus.

   17/9/19. Je leven steeds leuker maken, met steeds minder moeite. Dat is waar 'Steeds leuker' om draait. Want eindeloos ploeteren is prima, maar op de bank zitten met een goed boek, een kop thee en een glimlach op je snoet is ook fijn. In dit praktische boek presenteert Jelle Hermus de korte route naar een leuker leven. Hij laat zien hoe je - door het zetten van de juiste kleine stappen - je leven snel in een opwaartse spiraal kunt brengen. Want we weten vaak niet precies wat we willen doen met ons leven, maar we weten wél hoe we ons willen voelen: vrijer, blijer en meer voldaan. Als je steeds kleine stappen blijft zetten in de juiste richting, kom je vanzelf waar je wilt zijn.

 • Terugkeer ongewenst / C. Lewinsky

  Terugkeer ongewenst / C. Lewinsky

   17/9/19. Terugkeer ongewenst is het deels waargebeurde, deels fictieve levensverhaal van de Joodse acteur, entertainer en regisseur Kurt Gerron, die in de jaren twintig en dertig grote triomfen vierde in Berlijn. In 1933 vlucht hij voor de nazi's en belandt via Wenen en Parijs in Nederland, waar hij onder andere optreedt in de Joodsche Schouwburg in Amsterdam en meewerkt aan verschillende Nederlandse speelfilms. Samen met zijn vrouw Olga wordt hij in 1943 geïnterneerd in Westerbork en van daar gedeporteerd naar Theresienstadt, waar de SS hem vraagt een film te maken waarin het vernederende gettobestaan wordt voorgesteld als een paradijs. Weigeren betekent transport naar Auschwitz, meewerken betekent verraad aan zichzelf en aan zijn kunst. Dit duivelse dilemma vormt de kern van dit adembenemende boek, dat tevens een betoverende en tegelijk tragische liefdesgeschiedenis is.

 • Wij waren hier / K. Thompson Walker

  Wij waren hier / K. Thompson Walker

   17/9/19. Stel je voor dat de aarde steeds langzamer draait en elke dag langer duurt dan de vorige' 'We merkten het niet meteen. We voelden het niet. We waren ons in het begin niet bewust van de extra tijd. We waren niet geïnteresseerd in de omwenteling van de aarde. Er bleven ook maar bommen ontploffen in de straten van verre landen. Orkanen kwamen en gingen. De zomer liep ten einde. Er begon een nieuw schooljaar. De klokken tikten zoals altijd.' Het nieuws kwam op een gewone zaterdag in oktober. Na het nieuws zou het leven nooit meer hetzelfde zijn, maar toch leek er aanvankelijk niets veranderd. De aarde was langzamer gaan draaien. Onmerkbaar. En de vertraging zette door. Elke dag, elke nacht duurde een beetje langer dan de vorige en algauw duurde een etmaal 26, 28, 32 uur. De elfjarige Julia en haar familie proberen zich, net als de rest van de wereld, aan te passen aan het nieuwe ritme. De school gaat dicht, mensen worden ziek en de natuur verandert. Is het einde van de wereld naderbij? Men klampt zich vast aan het alledaagse leven en gaat gewoon door. Julia wordt voor het eerst verliefd, haar ouders blijken ook maar normale mensen die ruziemaken en haar opa volgt zijn eigen weg. En iedereen houdt hoop.

 • Ik was erbij / J. van Baar.

  Ik was erbij / J. van Baar.

   17/9/19. Opmerkelijke verhalen uit de historie van Alkmaar en omgeving, rijk geïllustreerd met historisch fotomateriaal. Wie heeft nog in de hengel van 'Bul' van Es gehangen, op een tonnetje gezeten, in het Pesiebad gezwommen, de aapjes in de Alkmaarder Hout gezien of een patatje van Blauw gegeten? Waarom moest de ruilverkaveling plaatsvinden, de Schermervlotbrug verdwijnen en werden de koloniehuizen opgeheven? Wat is er met het station Noord-Scharwoude gebeurd en wat moesten die Noorse blokhuizen in Heiloo? Welke gekte speelde zich af op camping Bakkum?

 • De twaalf / J. Cronin

  De twaalf / J. Cronin

  17/9/19. Nadat de wereld bijna ten onder ging door een geheim medisch experiment, probeert een groep mensen te overleven tussen de besmette viralen. Ze dolen door Amerika, op zoek naar de oplossing voor de nachtmerrie die de wereld veranderde. Onder leiding van de mysterieuze en charismatische Amy, die zelf ooit door het virus werd besmet, gaat de groep rond Peter en Alicia de strijd aan met de vijandige kolonies.

 • Cheyenne Memories of the Custer Fight. / R. F. Harddoff

  Cheyenne Memories of the Custer Fight. / R. F. Harddoff

   16/9/19. Only six Cheyenne Indians (but thirty-two Sioux) died in the fighting at the Little Bighorn River that wiped out the command of General George Custer. Brave Wolf, the son of the prophet Old Brave Wolf, later recalled the courage of the doomed men in the Seventh Cavalry. He was at the scene on that bloodiest of Sundays in the summer of 1876. Brave Wolf and twelve other members of his tribe tell what happened in Cheyenne Memories of the Custer Fight, compiled and edited by Richard G. Hardorff. Between 1895 and 1908 naturalist George Bird Grinnell talked with Brave Wolf, American Horse, and other combatants at the Little Bighorn. Researcher Walter Mason Camp sought out Tall Bull, Bull Hump, and Little Wolf, whose voices are added to these pages. Casting light on events is the skilled Cheyenne interpreter Long Forehead, also known as Willis Rowland. Tribal historian John Stands in Timber, who gathered material from Cheyenne elders, describes the movements of Custer and his soldiers. Hamlin Garland's interview with Two Moons recreates the noise and dust and smoke and frenzied confusion at the Little Bighorn.

 • How Indians Use Wild Plants for Food, Medicine and Crafts / F. Densmore.

  How Indians Use Wild Plants for Food, Medicine and Crafts / F. Densmore.

   16/9/19. "Learn the natural ways of the Chippewa Indians with this great book from Dover." — Texas Kitchen and Garden and MoreThe uses of plants — for food, for medicine, for arts, crafts, and dyeing — among the Chippewa Indians of Minnesota and Wisconsin show the great extent to which they understood and utilized natural resources. In this book those traditions are captured, providing a wealth of new material for those interested in natural food, natural cures, and native crafts.In separate sections describing the major areas of use, Miss Densmore, an ethnologist with the Smithsonian Institution, details the uses of nearly 200 plants with emphasis on wild plants and lesser-known uses. For those interested in natural foods she gives extensive coverage to the gathering and preparation of maple sugar and wild rice, as well as preparations for beverages from leaves and twigs of common plants, seasonings including mint and bearberry, the methods of preparing wild rice and corn, cultivated and wild vegetables, and wild fruits and berries. On Indian medicines she tells the basic methods of gathering plants and the basic surgical and medical methods. Then she gives a complete list of the plants with their botanical names, uses, parts used, preparation and administration, and other notes and references. Also covered are plants used as charms, plants used in natural dyes, and plants in the useful and decorative arts including uses for household items, toys, mats, twine, baskets, bows, and tools, with special emphasis on the uses of birch bark and cedar. This section will be especially useful for supplying new and unusual craft ideas. In addition, 36 plates show the many stages of plant gathering and preparation and many of the artistic uses. While a number of the plants discussed are native only to the Great Lakes region, many are found throughout a wide range.

 • Indian Heroes and Great Chieftains. / C. A. Eastman

  Indian Heroes and Great Chieftains. / C. A. Eastman

   16/9/19. Charles A. Eastman, a Santee Sioux, was four years old at the time of the 1862 Sioux Uprising in Minnesota. Separated from his father in the aftermath of the rebellion, he spent eleven years with relatives in Canada before being reunited with him and taken to Dakota Territory. Deeply influenced by his father who had been converted to Christianity, he likewise followed "the white man's trail," attending Dartmouth and, in 1890, becoming a government physician at the Pine Ridge Agency. His fame today rests on the eleven books he wrote, in which he attempted to correct misapprehensions whites had about Indians and to bring the two races closer together. First published in 1918, Indian Heroes and Great Chieftains contains biographical vignettes of fifteen great Indian leaders, most of them Sioux and some of them, like Red Cloud and Rain-in-the-Face, friends and acquaintances of Eastman.

/
Toont 1 tot 100 (van 6208 produkten)